Burgemeester van Raven (Samuel)

Burgemeester van Raven

Burgemeester van Houten tussen 5 maart 1840* en 27 maart 1877
Burgemeester van Oud Wulven tussen 5 maart 1840* en 8 september 1857
Burgemeester van Schonauwen tussen 1 januari 1850 en 8 september 1857
Burgemeester van Tull en ’t Waal tussen 27 juni 1852 en 1856
Burgemeester van Schalkwijk tussen 27 juni 1852 en 1856
Geboren: 2 januari 1803 te Amsterdam
Gestorven: 27 augustus 1880 te Houten

Burgemeester van Raven was maar liefst 37 jaar burgemeester van Houten. Hij was de opvolger van burgemeester H. van Hulstijn en werd opgevolgd door burgemeester J.Waller.

Onder burgemeester van Raven werden de gemeente Schonauwen, Oud Wulven en Houten samengevoegd tot één gemeente Houten. Van Raven was ook korte tijd burgemeester van de gemeente Tull en ’t Waal en Schalkwijk en volgde daarmee burgemeester Hooft van Huysduynen op. Toen in 1856 burgemeester J. Groeneveldt aantrad, droeg hij Schalkwijk en Tull en ’t Waal over.

In 1865 werd de spits van de kerktoren van Houten vervangen door een nieuwe spits. De gemeente had hier speciaal sloophout voor geleverd. Het was de slecht uitgevoerde reparatie die de kerktoren ooit kende. Burgemeester van Raven was hiervoor verantwoordelijk.

Burgemeester van Raven was hervormd en trouwde met de gereformeerde Maria Neeltje de Haart op 27 januari 1836. Tussen 1850 en 1869 woont hij even buiten het dorp aan de Molendijk 14 (Tegenwoordig Molenland 24). Op 13 december 1864 komt zijn vrouw te overlijden. Van Raven was toen nog in functie als burgemeester.

Op 19 oktober 1875 legt hij de eerste steen voor de bouw van een gemeentehuis op De Brink, het tegenwoordige Plein.  Van juli 1857 tot mei 1877 zijn geen er notulen gemaakt van de gemeenteraadsvergadering.

Aanleg infrastractuur

Van Raven kreeg te maken met de aanleg van de Rijnspoorlijn in Oud-Wulven (1844), Staatsspoorlijn H (1868) en de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast werden er verschillende verharde Macadamwegen aangelegd, inclusief tolheffing. In 1863 werd het Waterschap Houten opgericht, waar hij voorzitter van werd. Het waterschap was vooral bezig met de verbetering van de wegen in de gemeente.

Van Raven overleed enkele jaren nadat hij het burgemeesterschap had overgedragen. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg.

Nevenfuncties

Nadat de gemeentelijke herindelingen achter de rug waren en het waarnemen van de gemeente Schalkwijk en Tull en ’t Waal achter de rug waren, stortte S. van Raven zich op de waterschappen. Hij was:

(*) ook 20 februari 1840 wordt soms genoemd.

Deze pagina is gewijzigd op 31 oktober 2021