Steentijd

Steentijd
Het Houtens landschap in de Steentijd

Tijdens de laatste ijstijd heerste in onze regio een poolklimaat, afgewisseld door een toendraklimaat. Het was droog en los zand stoof rond. Sporen van dit kale landschap bevinden zich op 8 meter diepte in de Houtense bodem. Rond 9700 voor Christus kwam er een eind aan de ijstijd en warmde het op. Vanaf 8800 voor Chr. gaan we de Midden Steentijd (Mesolithicum) in.

Rivieren

Volgens de Atlas van het Holoceen stroomde in jaar 5500 voor Christus, de Rijn ten zuiden van Houten naar de zee bij Gouda. Tussen het huidige Tull en ’t Waal en IJsselstein stroomde een paralleltak van de Rijn die we De Wiersch noemen. Uit onderzoek in Het Klooster (Nieuwegein) blijkt dat er hier rond 4000 voor Christus menselijke activiteit was (Swifterbantcultuur).

In de Nieuwe Steentijd wordt het landschap van Houten langzaam gevormd. Rivieren verplaatsen zich regelmatig en overstromingen zorgen voor hogere en lagere gedeelten. De eerste bewoners in Houten verschijnen. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. Met name in Doorn, Leersum en Amerongen was in die tijd een Steentijdgemeenschap actief.

Tip: Een boek dat goed inzicht geeft in het landschap van deze tijd is de Atlas van het Holoceen. Bekijk op bol.com.