Telefoon

Vooraf aan de komst van de telefoon naar Houten, kende de spoorwegen al een telegrafienetwerk. De stations van Houten en Schalkwijk stonden in het tweede deel van de 19e eeuw via telegrafie met andere stations in verbinding. Nog eerder in de jaren 1811 tot en met 1813 liep de optische Chappe telegraafverbinding tussen Parijs en Amsterdam via Houten.

Telefoon

Aan het begin van de 20e eeuw breidt het Utrechtse telefoonnetwerk (1884) zich uit naar Houten. Zo krijgt Houten vanaf 1905 een hulptelefoon en -telegraafkantoor. Dit kantoor werd voornamelijk gebruikt voor het versturen van telegrammen. In 1907 worden er telefoonpalen geplaatst tussen Oud-Wulven en Nieuwoord.

Telefoongesprekken werden handmatig doorverbonden. Druk zal het niet zijn geweest, want het telefoonboek uit 1915 meldt vier aansluitingen in Houten: burgemeester Waller, notaris Immluk, huisarts de Rijk en meisjesinrichting Jeannette-oord. In Schalkwijk en Tull en‘t Waal zijn op dat moment geen telefoonaansluitingen. In een onbekend jaar krijgen ook Schalkwijk en Tull en ‘t Waal telefoon. Ook hier worden met de hand de gesprekken doorverbonden.

Automatisch bellen

(03470, 03471 en 03459)

Rond de Tweede Wereldoorlog wordt geleidelijk het geautomatiseerd bellen ingevoerd. In Houten gebeurde dit in 1938, waarbij vanaf 28 maart 1939 het kengetal 03471 werd toegewezen. Tull en ‘t Waal maakte onderdeel uit van het telefoonnet in Vreeswijk en was bereikbaar vanaf 28 maart 1939 onder 03470. In Schalkwijk en ‘t Goy (kengetal 03459) gebeurde dit op 19 november 1940.

Telefoonboek (03467, 03468 en 03470)

Uit het telefoonboek van 1950 blijkt dat Houten zo’n 92 aansluitingen heeft. In Schalkwijk,‘t Goy en een deel van Tull en ‘t Waal hebben ongeveer 81 adressen een telefoonaansluiting. Rond 1952, maar uiterlijk in 1954 verandert het kengetal van Schalkwijk en ‘t Goy in 03467. Houten is dan bereikbaar onder het kengetal 03468.

Weer nieuw kengetal (03402, 03403 en 03409)

Op 1 november 1968 wordt het kengetal van Schalkwijk en ‘t Goy veranderd in  03409. Dit heeft te maken met aanpassing van de kostenstructuur. Houten wordt dan veranderd in 03403 en alle telefoonnummers krijgen een 1 voor hun nummer. Beide plaatsen worden gekoppeld aan het knooppunt in Utrecht-Zuidoost. Per 1 juli 1972 ontstaat Nieuwegein. Deze nieuwe stad krijgt het netnummer 03402. Westelijk Tull en ‘t Waal dat onderdeel uitmaakt van het telefoonnet van Vreeswijk krijgt ook dit netnummer.

Verkort netnummer (030)

Op 10 oktober 1995 krijgt de gemeente Houten het netnummer 030. Tevens worden alle telefoonnummers tiencijferig gemaakt. De Schalkwijkse en ‘t Goyse nummers beginnen met 601 en de Houtense abonneenummers met 63.

Wanneer in 1997 Houten-Zuid wordt gebouwd, verwerkt de nieuwe telefooncentrale de nummers die met het abonneenummer 636 beginnen. In 2000 is het telefoonnetwerk zover dat iedereen zijn nummer overal kan meenemen binnen het netnummergebied 030. Tegelijkertijd gaan ook andere bedrijven telefonie aanbieden. Deze abonneenummers beginnen met een 7 of een 8.

Internet

Eind 1996 wordt ISDN ingevoerd, waardoor verbinding maken met internet makkelijker wordt. Bedrijven schakelen massaal over naar ISDN. Vanaf 2002 is inbellen niet meer nodig als ADSL wordt uitgerold. Eind 2003 volgt kabelinternet.

Mobiele telefonie

Autotelefoon is sinds 1987 al mogelijk in Houten. Het is vooral in gebruik bij de scheepvaart. Vanaf 1995 wordt het GSM-netwerk landelijk uitgerold en in 1996 is mobiele telefonie voor de gewone gebruikers in Houten een feit. De eerste telefoontoestellen beschikken nog over antennes. In 2007 komt mobiel internet in opmars.

Vanaf 2006 wordt bellen via internet geïntroduceerd. Via het kabelnet, via ADSL en vanaf 2011 ook via glasvezel. Overigens had inwoner Chriet Titulaer al in de jaren ’80 een glasvezelverbinding tussen zijn twee woningen aan de Vlierweg. Hiervoor werd de straat opengebroken.

1905
Telegraafkantoor Houten
1915
4 aansluitingen Houten
1918
Telefoonkantoor Schalkwijk
Tull en ‘t Waal telefoon
1938
Automatisch bellen Houten
1940
Automatisch bellen Schalkwijk
1950
173 telefoonaansluitingen
±1953
Nieuw kengetal Houten
±1953
Nieuw kengetal Schalkwijk
1968
Nieuw kengetal Schalkwijk
1968
Nieuw kengetal Houten
1972
Nieuw kengetal Tull en ‘t Waal
1987
Invoering ATF-netwerk
1995
Nieuw netnummer 030
1996
ISDN
1996
Opkomst internet
1996
GSM-netwerk
2000
Nummerportabiliteit
2002
ADSL
2003
Kabelinternet
2006
VoIP
2007
Mobiel internet
2011
Glasvezel