Wegen

De Hoogdijk in 2000
De Hoogdijk was in 2000 nog onverhard

De eerste verharde wegen in Houten en omgeving waren Romeinse wegen. Hiervan zijn sporen teruggevonden ten westen van de Marsdijk. Ook bij de Achterdijk in Bunnik is de Limesweg aangetroffen.

Naast lopen was ook paardrijden populair bij de Romeinen. Verder gebruikten ze de boot als vervoermiddel. Met het vertrek van de Romeinen werd lopen eeuwenlang het vervoermiddel voor de gewone man.

Het wegennet in de Vroege Middeleeuwen was eenvoudig. Vanuit Houten liep er een weg naar Dorestad en naar Tiel. Een andere weg liep richting Utrecht. Gekozen werd voor de hogere gronden. Dit waren kleiwegen al dan niet door bos. In het algemeen waren deze wegen slecht bereisbaar. Regen en sneeuw zorgden voor ongemakken en in de winter was reizen vaak onmogelijk. Door het moeras van Schalkwijk liep rond het jaar 900 een hogere weg: de huidige Uitweg. Deze was in gebruik om van Honswijk en ’t Waal naar Loerik en Oostrum te reizen.

In de Late Middeleeuwen is de Beusichemseweg een belangrijke route. Zowel voor verkeer tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede als voor verkeer van Utrecht naar ’s Hertogenbosch en Tiel. Via de noordelijke Lekdijk was er een doorgaande route van Rotterdam naar Münster.

Zandpad

Rond 1600 verschenen eenvoudige zandpaden. In 1631 – 1633 werd het zandpad van Utrecht naar Houten verbeterd. Dit was een slechte kleiweg met zand die werd omgevormd in een goed zandpad. In Houten splitste dit zandpad zich naar Schalkwijk / Culemborg en naar Beusichem. Deze paden waren alleen toegankelijk voor voetgangers en voortaan ook in de winter te belopen.

Geleidelijk aan gingen ook paarden gebruik maken van het zandpad. Alhoewel dat in eerste instantie niet de bedoeling was. Het zandpad werd geleidelijk een zandweg. Daarnaast verschenen aan het eind van de 17e eeuw rijtuigen. Houten lag aan de route van Utrecht naar Culemborg en Tiel. Er was vanaf 1725 een wekelijkse postkoets met vracht en personen die vanuit Tiel die door Houten reed. Deze reed tot 1868. Een boek uit de 18e eeuw meldt dat Houten veel ‘doortogt’ had. Ook waren er in Houten meerdere herbergen.

Uren gaans (lopend) in 1789

NaarVanuit houten
 Schalkwijk 1 uur
 Utrecht 1,5 uur
 Culemborg 1,5 uur
 Vleuten 3 uur
 Buren 3,5 uur
 Breukelen 4 uur
 Tiel 5 uur
 Amsterdam 9,5 uur

Keizerlijke weg

In 1812 wordt in de krant een aanbesteding gepubliceerd ter verbetering van de keizerlijke weg van Utrecht-Tolsteeg naar Luik. Deze blijkt te lopen via Houten en Schalkwijk. De bedoeling is dat de weg niet meer in een modderpad veranderd.

Verharde weg

Houten krijgt vanaf 1841 (bron) te maken met zogenaamde Macadamwegen. Dit waren wegen met grove korrels steen, aangestampt met kleine steensoorten of zand en leem. Nadeel van deze weg was spoorvorming.

Een dergelijke weg liep van Utrecht naar Houten (1841), van Houten naar Beusichem (1842), van Houten via Schalkwijk naar Culemborg (1841). De route was die van de eerdere zandwegen. Deze wegen werden gefinancierd met tol. Houten en Schalkwijk telden gezamenlijk drie tolposten.

Onder toezicht van het Waterschap Houten werd het wegennet sterk verbeterd. Op 9 mei 1887 werd het onderhoud van 31 grindwegen en drie kleiwegen in de gemeente Houten overgedragen van particulier naar het waterschap. De eigenaren van de grond moesten wel de kosten voor het onderhoud betalen.

De fiets

Rond 1895 is er een toename van de fiets in Nederland. De overheid besluit fietsbelasting in te voeren die met enkele jaren onderbreking tot 1941 blijft bestaan. Het is ook de tijd dat er angst is dat paarden zouden schrikken van een passerende fiets. Vooral op het platteland is er angst voor de fiets. Fietsers passeren zo snel dat je ze niet kunt schoppen is een uitspraak in de krant van die tijd. Sommigen strooien glas op de weg en hier en daar wordt een stok in de spaken gestoken.

In 1894 begint de ANWB met het plaatsen van houten wegwijzers voor fietsers. Deze verdwijnen in de winter erna in de kachel. Vanaf dat moment werden er ijzeren wegwijzers geplaatst.

De auto

In de zomer van 1898 verschijnt de eerste auto in Houten. Charles Testas, woonachtig in Oudwulven is de bezitter. Testas bezit vanaf 1900 zelfs twee auto’s en is een echte pioneer.

In 1906 verschijnt de tweede persoon met een auto in Houten en in 1909 de eerste in Schalkwijk. In 1914 lijkt het autogebruik te stijgen, maar de Eerste Wereldoorlog remt dit. In 1919 explodeert het aantal aanvragen voor een kenteken en breekt de auto echt door. Zelfs in Tull en ’t Waal wordt dan een auto geregistreerd.
Lees hier meer over de auto in Houten

In april 1922 meldt de Wijksche Courant dat de verbreding van de provinciale weg tussen Utrecht en Houten gereed is gekomen en dat het de mooiste weg uit de omgeving is geworden. Net op tijd want dankzij het model T van Ford komt de auto binnen de mogelijkheden van steeds meer mensen.

In de jaren 30 rijen de bussen en taxi’s door het landschap. Wie vanuit Amsterdam of Utrecht naar het zuiden wilde, reed door Houten en Schalkwijk. Het wordt steeds drukker in Houten en vanaf augustus 1933 wordt de doorgaande weg Utrecht-Schalkwijk om de dorpskern van Houten heen geleid (bron). Langs de provinciale wegen staan zogenaamde Mussertpalen, die de kadastrale grens aangeven.

Op diverse locaties verschijnen vanaf 1923 benzinestations. Voor deze tijd moest brandstof bij de drogist worden gehaald.

Snelle wegen

Op 31 juli 1942 wordt Houten aangesloten op de A12 richting Utrecht. Op 22 februari 1944 wordt de snelweg doorgetrokken naar Bunnik. In 1955 wordt de rijbaan tussen Laagraven en Driebergen verdubbeld.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de provinciale weg langs Houten drukker en gevaarlijker. Door het sneller rijdend autoverkeer liepen overstekende fietsers en voetgangers steeds vaker gevaar. Aanrijdingen met dodelijke afloop blijven dan ook niet uit.

In 1950 worden de lokale wegen van het Waterschap Houten overgedragen aan de gemeente. In 1964 volgt het laatste deel. In datzelfde jaar krijgt Houten een wegenwachtstation dat Midden Nederland bedient. Dit wegenwachtstation is gevestigd bij de afslag Houten. Tegenwoordig ligt knooppunt Lunetten op deze plek. Ook is er een ambulance gevestigd.

In 1971 wordt de Utrechtseweg aangelegd naar het verkeersplein Laagraven en in 1975 verliest Houten zijn directe aansluiting op de A12. Het wegenwachtstation verhuist in 1972 naar Lexmond.

Op 24 juni 1981 wordt de A27 geopend tussen de knooppunten Everdingen en Lunetten. Het duurde tot 11 mei 1985 voordat Houten wordt aangesloten op deze snelweg. Vanaf 2005 is ook Tull en ’t Waal dankzij de afrit Nieuwegein-Oost goed via de snelweg bereikbaar en sinds 17 april 2015 is via de N421 Houten opnieuw aangesloten op de A12.

Fietspadensysteem Houten

Vanaf de eerste groeitaak in 1979 kent Houten een uniek fietspadensysteem. Sinds de groei van Houten in de jaren ’80 is er slechts één fietser om het leven gekomen binnen de Rondweg. Houten is in 2008 en 2018 uitgeroepen tot fietsstad van Nederland. Het fietspadensysteem wordt ook gebruikt door brommers, scooters en golfkarretjes. Buiten de Rondweg is er geen fietspadensysteem.

43Eerste verharde wegen
250Verval Limesweg
1631Zandvoetpad Culemborg
1631Zandvoetpad Utrecht
1632Zandvoetpad Beusichem
1775Aanleg zandwegen
1841Macadamwegen
1841Tolheffing
1863Oprichting Waterschap Houten
1887Waterschap wegbeheerder
1890Meeste kleiwegen verdwenen
1898Eerste auto in Houten
1907Einde tolheffing
1909Eerste auto in Schalkwijk
1919Eerste auto in Tull en ’t Waal
1923Eerste busverbinding
1933Provinciale weg om kern heen
1942Aansluiting A12
1950Overdracht wegen van waterschap Houten naar gemeente
1964Laatste wegen overgedragen van waterschap naar gemeente
1964Houtens wegenwachtstation
1972Opheffing wegenwachtstation
1978Start aanleg Rondweg
1981Opening A27
1985Aansluiting Houten op A27
2003Einde aanleg Rondweg
2005Aansluiting Tull en ’t Waal op A27 via Nieuwegein
2015Aansluiting Houten op A12 via N421

Deze pagina is gewijzigd op 4 juni 2022