Bronstijd (-2000/-800)

Bronstijd
Het verplaatsen van een steen is geen zware klus. Zelfs kinderen kunnen het.

Tijdens de Bronstijd wordt door nieuwe rivieren het huidige Houtens landschap gevormd. Regelmatig komt het daarna tot overstromingen. Soms vaak, soms minder vaak. De jaren 1987, 1356 en 1324 voor Chr. kennen grote overstromingen.

De Rijn stroomt via de huidige locaties van ’t Goy en de Rietplas richting de wijk De Sloten en vormt de Houtense stroomrug. Een aftakking van deze rivier loopt vanaf de huidige locatie van de Kruisboog richting het Oude Dorp en vormt de Jutphase stroomrug. Via een omweg door de Gaarden en Oud Wulven komt deze rivier uit bij Jutphaas.

Aan het eind van de Bronstijd in het jaar 800 voor Christus, verlegt de Rijn zich oostelijker en volgt deze steeds de route van de huidige Kromme Rijn. In het noorden van de huidige gemeente doet een bocht in de Rijn Houten aan (Oudwulverstroomrug).

Menselijke bewoning

Sporen uit de Bronstijd zijn schaars in Houten. Door de rivieren die juist tijdens de Bronstijd door Houten stroomden, zijn sporen van eventuele nederzettingen weggespoeld. Sporen zijn voornamelijk gevonden aan de rand van de stroomrug. Denk daarbij aan Raaigras, De Bouw, bij de Binnenweg (ter hoogte van Nieuw Wulven), De Koppeling en Molenaarserf.

Vroege Bronstijd

De eerste vaste bewoners in de vroege Bronstijd hielden runderen, verbouwden gerst en mogelijk tarwe. Ook werd er gejaagd op hert. Het landschap is open met veel gras en hier en daar staan bomen.

De archeologische vindplaats 20 in de wijk Hofstad langs de spoorlijn bij de stadsverwarming is onze belangrijkste kennisbron uit deze tijd (bron).

Ook langs de spoorlijn bij De Bouw worden sporen uit de Vroege Bronstijd gevonden. Hier en daar zijn Hilversums aardewerk, bewerkt vuursteen en bronzen gebruiksvoorwerpen en wapens gevonden.

Ook zijn er sporen gevonden van bronsbewerking gedurende het Midden van de Bronstijd. Bronsbewerking vond ook plaats op terrein 16. In dit deel van Houten stonden vier huizen/boerderijen binnen een korte locatie.

Vluchtende Bronstijdbewoners

Archeologen rapporteren dat tussen 1800 en 1500 voor Christus er geen mensen waren op de locatie langs het Raaigras. De bewoners lijken te zijn gevlucht uit het gebied vanwege de lokale overstromingen van de nieuwe rivier. De Rijn en zijrivier stromen immers door de regio.

Nieuwe bewoning

Vanaf 1500 voor Christus komt de bewoning terug. Sporen van veeteelt worden gevonden en archeologen zien dat er riviergrind is gebruikt. De overstromingen zijn minder geworden, omdat de rivier verder oostelijker stroomt. De bewoning duurt van -1500 en -1200.

Op enkele honderden meters ten oosten van de spoorlijn is er sprake van bronsbewerking. Er is een bronzen armband gevonden, een sikkel (om te maaien) en een paar priemen. Ook zijn er erven van huizen gevonden, die vermoedelijk langs een restgeul stonden (bron).

Rond het jaar -1000 eindigt het koeler droger Subboreaal en wordt het klimaat vochtiger. De Rijn heeft een nieuwe route ten noorden van Houten gevonden. In het landschap verschijnt steeds meer bos.

Tip: Een boek dat goed inzicht geeft in het landschap van deze tijd is de Atlas van het Holoceen. Bekijk op bol.com.

-1987 Grote overstroming
-1900 Sporen van opslagschuurtjes
-1800 Overstromingen in Houten
-1800 Sporen mensen vervagen
-1500 Opnieuw sporen mensen
-1500 Veeteelt neemt toe
-1356 Grote overstroming
-1324 Grote overstroming
-1000 Klimaat wordt vochtiger