Vroege IJzertijd (-800 / -500)

In de Vroege IJzertijd verzwakt de Rijn die door Houten stroomt en vindt ze een nieuwe noordelijke route (Kromme Rijn). Het landschap wordt gevormd en de eerste bewoning verschijnt. Dat schrijven de auteurs in het rapport ZAR065 over de opgraving in Houten Castellum (2011).

In de periode dat de (Kromme) Rijn steeds meer water afvoerde, bleven de restgeulen op de Houtense stroomrug watervoerend. De restgeulen kregen regelmatig zoveel water te verwerken dat er overstromingen plaatsvonden.

In de vroegste nederzettingen woont bevolking die contacten heeft met de Hallstatt-cultuur (-825 / -475 voor Chr.) in Zuid Duitsland/Zwitserland. 

Sporen uit de Vroege IJzertijd zijn gevonden bij de Zuwedijkn(ten zuidoosten van de Goyerbrug), De Hoogt (Beusichemseweg) en Terrein 14 (Inprikker De Grassen).

Onderzoeker Berendsen heeft rond de eeuwwisseling vastgesteld dat de (Kromme) Rijn rond 1000 voor Chr. ontstond. Onderzoeker Cohen heeft in 2012 na nieuw onderzoek dit moment verplaatst naar 500 voor Chr. De archeologen van VUhbs onderschrijven de visie van Cohen na uitgebreide analyse van de restgeul in Houten-Castellum.

Deze pagina is gewijzigd op 30 september 2021