Huisarts

Het huis van de huisarts in Houten in 1912.
Villa Maria in 1912, gebouwd door gemeentearts De Rijk

In de middeleeuwen was men voor gezondheidszaken aangewezen op de rondreizende wonderdokter en het kruidenvrouwtje. Houten kende in 1707 Udo ten Haeff die naast barbier ook meester-chirurgijn was. Hij was vrijgesteld van bepaalde kosten, kreeg een jaarsalaris van het gerecht van 15 gulden en moest armen gratis helpen.

In de tweede helft van deze eeuw kon een barbier ook chirurgijn worden, wanneer hij zijn examen als heelmeester had afgelegd.

In de 19e eeuw verschijnt er een gemeentearts. Met name het gemeentebestuur hecht hier veel waarde aan. De gemeentearts was in dienst van de gemeente en werd ook betrokken bij de verkeersongelukken op de openbare weg. Ook bij de treinontsporing in 1917 werd een beroep gedaan op de huisarts.

Schalkwijk

In 1816 vestigde de eerste gemeentearts zich in Schalkwijk die door de gemeente met een extra vergoeding uit Beusichem was gelokt.
Lees hier meer over de Schalkwijkse huisarts

Houten

In de 19e eeuw was er in Houten een gemeentearts. Echter er waren perioden dat deze ontbrak. De inwoners waren dan aangewezen op de huisarts van Schalkwijk of de veearts. In 1910 bouwde huisarts De Rijk een dokterswoning aan de Loerikseweg. Deze is tot 2016 bewoond geweest door een huisarts.

Huisartsen in Houten

1825 start gemeente arts (geneesheer)
In 1832 is Willem Backer (huisarts Schalkwijk) actief in de gemeente Oud-Wulven
+/- 1840 – 1877 C. Koen (gemeentearts)
1879 – 1881 J. Hendriksz (gemeentearts)
1883 – 1884 L. Woltring (gemeentearts)
1902 – 1902 P. Vinkhuijzen (gemeentearts)
1902 – 1918 A. de Rijk (gemeentearts)
1918 – 1922 A. van Baar (gemeentearts)
1922 – 1923 H. van der Wijst (gemeentearts)
1923 – 1926 M. Moesman (gemeentearts)
1926 – 1959 F. van Dop (gemeentearts)
1959 – 1994 P. Vos

Huisarts van Dop was bevriend met burgemeester Los. Tijdens de Tweede Wereldoorlog eiste Los dat van Dop aangaf dat zijn vrouw Joodse voorouders had. De vriendschap was daarna bekoeld.

Moderne tijd

Met de groei van Houten nam het aantal huisartsen toe. Dhr Vos heeft diverse artsen opgeleid (Ebbing, Tan, Mogendorff) zodat de groei van Houten kon worden gevolgd. In 1979 opende Mogendorff een eigen praktijk. De huisartsen Ebbing en Tan namen de dorpspraktijk van Vos over.

In 1998 werd een knip gemaakt tussen Houten-Noord en Houten-Zuid. Bij verhuizing van Noord naar Zuid moest worden veranderd van huisarts. Dokter Van Oord was de eerste huisarts van Houten-Zuid. Later werd dit systeem losgelaten.

Sinds 2010 zijn er medische centra in Houten en Schalkwijk, waar de huisartsen zijn geconcentreerd. In 2019 waren er dertig huisartsen in de gemeente Houten actief. Tijdens de corona-uitbraak van 2020 was Ebbing de spreekbuis van de Houtense huisartsen.

Deze pagina is gewijzigd op 8 juni 2022