Huisarts

In de 18e eeuw was men voor gezondheidszaken aangewezen op de rondreizende wonderdokter, het kruidenvrouwtje en de barbier. Houten kende in 1707 Udo ten Haeff die meester-chirurgijn was. Hij was vrijgesteld van bepaalde kosten, kreeg een jaarsalaris van het gerecht van 15 gulden en moest armen gratis helpen.

In de tweede helft van deze eeuw kon een barbier ook chirurgijn worden, wanneer hij zijn examen als heelmeester had afgelegd.

In de 19e eeuw verschijnt er een gemeente-arts. Met name het gemeentebestuur hecht hier veel waarde aan. De gemeente-arts was in dienst van de gemeente en werd ook betrokken bij de verkeersongelukken op de openbare weg. Ook bij de treinontsporing in 1917 werd een beroep gedaan op de huisarts.

Schalkwijk

In 1816 vestigde de eerste gemeente-arts zich in Schalkwijk die door de gemeente met een extra vergoeding uit Beusichem was gelokt. In 1871 werd voor de huisarts een ambtswoning gebouwd, maar de huisarts vestigde zich daar niet. In 1892 werd door huisarts Nuijens een woning met praktijkruimte gebouwd, waar ruim honderd jaar de huisarts van Schalkwijk zich zou vestigen.

Huisartsen in Schalkwijk:

1816 – 1870   W. Backer (gemeente-arts)
1870 – 1907   W. Nuijens (gemeente-arts)
1907 – 1930   L. Veeger (heeft eerste telefoonaansluiting, eerste arts met auto)
1930 – 1947   W. Jansen
1947 – 1970   C. Thomkins
1970 – 1994   W. Renckens
1994 – heden W. van Steenis

Zowel de inwoners van Tull en ’t Waal als ’t Goy vielen onder de huisarts van Schalkwijk.

Houten

In de 19e eeuw was er in Houten een gemeente-arts. Echter er waren perioden dat deze ontbrak. De inwoners waren dan aangewezen op de huisarts van Schalkwijk of de vee-arts. In 1910 bouwde huisarts De Rijk een dokterswoning aan de Loerikseweg. Deze is tot 2016 bewoond geweest door een huisarts.

Huisartsen in Houten

1825 start gemeente arts (geneesheer)
+/- 1840 – 1877 C. Koen (gemeente-arts)
1879 – 1881 J. Hendriksz (gemeente-arts)
1883 – 1884 L. Woltring (gemeente-arts)
1902 – 1902 P. Vinkhuijzen (gemeente-arts)
1902 – 1918 A. de Rijk (gemeente-arts)
1918 – 1922 A. van Baar (gemeente-arts)
1922 – 1923 M. van der Wijst (gemeente-arts)
1923 – 1926 M. Moesman (gemeente-arts)
1926 – 1959 F. van Dop (gemeente-arts)
1959 – 1994 P. Vos

Met de groei van Houten nam het aantal huisartsen toe. Dhr Vos heeft diverse artsen opgeleid (Ebbing, Tan, Mogendorff) zodat de groei van Houten kon worden gevolgd. In 1979 opende Mogendorff een eigen praktijk. De huisartsen Ebbing en Tan namen de dorpspraktijk van Vos over.

In 1998 werd een knip gemaakt tussen Houten-Noord en Houten-Zuid. Bij verhuizing van Noord naar Zuid moest worden veranderd van huisarts. Dokter Van Oord was de eerste huisarts van Houten-Zuid. Later werd dit systeem losgelaten.

Sinds 2010 zijn er medische centra in Houten en Schalkwijk, waar de huisartsen zijn geconcentreerd. In 2019 waren er dertig huisartsen in de gemeente Houten actief.