Huisarts

In de 18e eeuw was men voor gezondheidszaken aangewezen op de rondreizende wonderdokter, het kruidenvrouwtje en de barbier. In de tweede helft van deze eeuw kon een barbier ook chirurgijn worden, wanneer hij zijn examen als heelmeester had afgelegd.

In de 19e eeuw verschijnt er een huisarts. Met name het gemeentebestuur hecht hier veel waarde aan. Een huisarts werd ook betrokken bij de verkeersongelukken op de openbare weg. Ook bij de treinontsporing in 1917 werd een beroep gedaan op de huisarts.

Schalkwijk

In 1816 vestigde de eerste huisarts zich in Schalkwijk die door de gemeente met een extra vergoeding uit Beusichem was gelokt. In 1871 werd voor de huisarts een ambtswoning gebouwd, maar de huisarts vestigde zich daar niet. In 1892 werd door huisarts Nuijens een woning met praktijkruimte gebouwd, waar ruim honderd jaar de huisarts van Schalkwijk zich zou vestigen.

Huisartsen in Schalkwijk:

1816 – 1870   W. Backer
1870 – 1907   W. Nuijens
1907 – 1930   L. Veeger (telefoonnummer 1)
1930 – 1947   W. Jansen
1947 – 1970   C. Thomkins
1970 – 1994   W. Renckens
1994 – heden W. van Steenis /S. de Wit

Zowel de inwoners van Tull en ’t Waal als ’t Goy vielen onder de huisarts van Schalkwijk.

Houten

In de 19e eeuw was er in Houten een gemeentearts. Echter er waren perioden dat deze ontbrak. De inwoners waren dan aangewezen op de huisarts van Schalkwijk of de veearts.

Huisartsen in Houten

1825 start gemeente arts (geneesheer)
1879 – 1881 J. Hendriksz
1883 – 1884 L. Woltring
1902 – 1902 P. Vinkhuijzen
1902 – 1918 A. de Rijk
1918 – 1922 A. van Baar
1922 – 1923 M. van der Wijst
1923 – 1926 M. Moesman
1926 – 1959 F. van Dop  
1959 – ???? … Vos (informatie onvolledig)

Met de groei van Houten nam het aantal huisartsen toe. Dhr Vos heeft diverse artsen opgeleid zodat de groei van Houten kon worden gevolgd.

In 1998 werd een knip gemaakt tussen Houten-Noord en Houten-Zuid. Bij verhuizing van Noord naar Zuid moest worden veranderd van huisarts. Later werd dit losgelaten. Sinds 2010 zijn er medische centra in Houten en Schalkwijk verschenen. De huisartsen zijn hierin ondergebracht. In 2019 waren er dertig huisartsen in de gemeente Houten actief.