De reformatie

Reformatie
Ook in de 21e eeuw werden beelden vernield, zoals hier in de Chassekerk in Amsterdam-West.

Al rond 1520 keert het tij voor de kerk. Er is onvrede over de kerk, onvrede over het bestuur (de bisschop van Utrecht) en er is armoede door streng winterweer. Steeds vaker verschijnen er dopers. Dit zijn predikers die de gedachte van Maarten Luther onder het gewone volk weten over te brengen.

In 1530 wordt er streng tegen het prediken opgetreden en de doodstraf is niet ongebruikelijk voor deze predikers. De adel zelf komt niet openlijk voor dit gedachtegoed uit en zwijgt. Pas in 1566 vraagt de adel in een smeekschrift om een eind te maken aan de geloofsvervolging. Jan van Renesse van Wulven is een van de eersten die het ondertekend.

Hagepreken

In mei 1566 ontstonden hagenpreken in Culemborg. De preken duurden 3 tot 4 uur. Predikers werden bewaakt en er werden boeken verkocht. Sprekers waren voormalige monniken of priesters. De hagenpreken van Culemborg trok mensen aan uit Utrecht. Die liepen dan door Houten en Schalkwijk naar de preek. Daar werden ze door de katholieken uitgejouwd. Twee eeuwen terug is dit al geromantiseerd beschreven door Hendrik Jan van Lummel, hoofdonderwijzer aan de openbare school in Houten.

Al vrij snel werden ook aan de poorten van Utrecht hagenpreken gehouden. Zo ook bij de Tolsteegpoort, die de uitvalsbasis naar het zuiden was. De schout van Utrecht trad niet op. Die moest namelijk op het tijdstip van de preek zijn moeder bezoeken. De predikers hadden overigens zo’n 50 bodyguards.

In de luwte van de beeldenstorm

Na een onrustige zomer breekt in augustus 1566 de beeldenstorm los. In Houten en de omliggende dorpen zijn vijf kerken:  In ’t Goy, Houten, Schalkwijk, Honswijk en ’t Waal. De beeldenstorm trekt langs en bereikt de meeste kerken niet. Alleen de kerk in Honswijk wordt bestormd. Deze werd door Willem van Zuylen van Nyevelt, drossaard (soort schout) van de graaf van Culemborg vernield. Ook de kerken van Zijderveld en Everdingen werden toen vernield. 

Een van de lokale drijvende krachten achter de beeldenstorm in Utrecht, is Jan van Renesse, heer van Wulven. Daar speelde de beeldenstorm zich af op 24, 25 en 26 augustus 1566. De mensen die de beelden vernielden waren eigenlijk beeldenbrekers. Soms vrijwillig, soms betaald. Ze maakten vooral de neus van het beeld stuk, zodat ze konden laten zien dat het beeld niet ging bloeden en gewoon van hout of steen was.

Nieuwe beeldenstorm(en) in Utrecht

Nadat de beeldenstorm van 1566 is uitgeraasd, wordt op 11 en 12 februari 1567 in het dorp ’t Waal de kerk geplunderd door een roversbende. Deze groep had eerder door de regio gezworven en uitvoering gegeven aan de Beeldenstorm. In Schalkwijk, Houten en ’t Goy blijven de kerken gespaard.

Met de komst van de Spanjaarden worden personen die actief hadden deel genomen aan de beeldenstorm veroordeeld en soms ter dood gebracht. Wanneer in 1577 de Spanjaarden uit de stad Utrecht zijn vertrokken, proberen de protestanten meer grip te krijgen. Op 11 juni 1579 barstte een nieuwe Beeldenstorm los, waarna de calvinisten meer kerken tot hun beschikking krijgen. Op 7 maart 1580 volgt de bestorming van de Domkerk. De vernielingen van die dag zijn tot op vandaag nog te zien.

Vernielingen in de Domkerk

Enkele maanden later op 18 juni 1580 wordt in de stad Utrecht een verbod ingesteld op de uitoefening van de katholieke godsdienst. Op 26 augustus 1581 wordt het verbod bij een plakkaat van het Hof van Utrecht nog eens herhaald en geldt dan voor de hele provincie Utrecht. Vanaf dan is het katholicisme gedwongen ‘ondergronds’ te opereren. Alle kerkgebouwen vallen van het een op het andere moment onder de Hervormde Gemeente.

Nog geen verandering

In eerste instantie veranderde er niets op het platteland. Het overgrote deel van de bevolking in onze regio blijft de katholieke kerk trouw. De pastors mochten bij gebrek aan predikanten blijven. Ze beloofden de nieuwe leer te prediken, maar deden dit niet. Ook de schouten die de pastors moesten controleren waren overwegend katholiek en grepen niet in. Het gebrek aan verandering was voor de  kerkraden en predikanten van de stad Utrecht een doorn in het oog. Daarop volgde in 1593 een visitatieronde en de pastors van de parochies kwamen daarbij niet door de keuring.

Eerste predikant

In Houten verschijnt op 24 januari 1596 de eerste predikant. In Honswijk is er in 1606 een dominee, maar deze wordt bij een ruzie vermoord. In Schalkwijk is er een dominee in 1609. Honswijk en ’t Waal krijgen vanaf 20 juli 1610 gezamenlijk een predikant.  ’t Goy werd vanaf 1620 voorzien door predikanten uit Houten en Werkhoven.

De oude pastor van Houten, Jan van Schayk, verhuist naar Utrecht en heeft enige tijd bij de Tolsteegpoort in Utrecht gestaan. Daar predikte hij aan passerende Houtenaren hel en verdoemenis wanneer ze naar de Hervormde kerkdienst zouden gaan. Ook riep hij inwoners van Houten op, om diegenen die toch naar de protestantse kerk gingen te beschimpen. Hij had succes, want in 1606 klaagde de Houtense predikant Floris Gerritse van Ens over het weinige aantal kerkgangers.

De katholieken van Houten kwamen in eerste instantie samen in een zijkapel van de Houtense kerk (bron). Daarna weken ze uit naar schuilkerken in Jutphaas (Landgoed Groenendael), kasteel Heemstede, Bunnik, Tull en ’t Waal (Geerestein) en Schalkwijk. Rondtrekkende priesters verzorgden de mis en kregen bescherming. In een toren van kasteel Schalkwijk was dankzij jonkheer Ram een schuilkerk. Ook bij boeren in een schuur werd gekerkt.

Tijdlijn

1566Beeldenstorm trekt langs
1566Kerk Honswijk geplunderd
1567’t Waal geplunderd
1580Verbod RK geloof
1593Visitatieronde
1596Eerste predikant Houten
1606Eerste predikant Honswijk, maar wordt vermoord
1609Eerste predikant Schalkwijk
1610Predikant voor Tull en ’t Waal
1620Sluiting katholieke kerk ’t Goy
1664Oprichting statie Schalkwijk

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021