Historie Houten in het kort

Kasteel Heemstede in Houten

Het Stichtse Landsiraad
In januari 2020 is er een nieuw boek verschenen over Kasteel Heemstede. Het boek draagt de titel: ‘Het Stichtse Landsiraad’ en bevat 224 pagina’s.
Bekijk en bestel op Bol.com

Ruim 4200 jaar is er al bewoning in het huidige Houten. De oudste sporen zijn door archeologen in de winter van 2006-2007 gevonden langs de spoorlijn ter hoogte van de stadsverwarming bij het Raaigras. Het gaat om vondsten die zijn gedateerd in de periode 2200 tot 1970 voor Christus. De geschiedenis van Houten gaat ver terug in de tijd.

De laatste blogs

De geschiedenis van Houten

Vanaf ongeveer 1800 voor Christus verlegde de Rijn zich en stroomt deze dwars door Houten. Door de overstromingen trokken bewoners weg. Vanaf 1500 voor Christus komt de bewoning sporadisch terug. De echte nederzettingen ontstonden in de Midden IJzertijd (500 voor Chr) toen de rivier zich weer had verlegd. Vanaf het jaar -200 werd het drukker met de komst van achtereenvolgens de Eburonen, Bataven en Romeinen.

Romeinen in Houten

Aan het begin van de jaartelling zorgden de Romeinen met het nabijgelegen Fectio voor een enorme economische impuls. Het agrarische Houten leverde voedsel aan de vele soldaten. Ook woonden er rijke Romeinen in Houten die stenen gebouwen neerzetten.

Romeinen in Houten

Haltna

Rond de restanten van zo’n stenen gebouw was aan het eind van de 7e eeuw een open plek in het bos ontstaan. Rondtrekkende monniken hebben in 695 mogelijk al een kerk gesticht op deze plek. Daarmee is Halta (open plek in het bos) officieel ontstaan. In de omgeving ontstonden ook andere nederzettingen, zoals Loerik en Oostrum. Het gebied viel onder de landstreek Dorestad en later het graafschap Opgooi.

Ontginningen rond Houten

Tussen 900 en 1200 volgden ontginningen zoals in Schalkwijk en Wulven. In de Late Middeleeuwen voerde de lokale adel strijd met de bisschop van Utrecht. Ook de Hertog van Gelre en de Graven van Holland voerden strijd. De grens van de machtsgebieden liep vaak over het gebied van de huidige gemeente Houten. Er verschenen meerdere kastelen en versterkte boerderijen in het landschap.

Reformatie

Met de komst van de Reformatie kwamen er nog meer kerken. Zo af en toe waren er vreemde legers in ons gebied. In de 19e eeuw werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd. De infrastructuur werd verbeterd met wegen en spoorlijnen.

Houten bleef altijd een brinkdorp, waar je in 2 minuten doorheen liep. Schalkwijk was een lintdorp waar een doortocht langer duurde. Maar de kracht van beide dorpen zat in de vruchtbare grond, waar boeren en medewerkers veel produceerden.

Halverwege de 20e eeuw raakte de Tweede Wereldoorlog ook Houten. Daarna kwam de bouwproductie op gang. Het dorp werd doorkruist door een belangrijke spoorlijn, een snelweg en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Opgraving Midden IJzertijd in Houten