De oudste geschiedenis

De geschiedenis van Houten en ’t Goy komt vooral in de Midden-IJzertijd op gang. In Schalkwijk en Tull en ’t Waal gebeurt dit in de Middeleeuwen. Alhoewel Schalkwijk ook een Romeinse periode kende.

Waarschijnlijk was er eerder bewoning in Houten, maar wat er archeologisch is gevonden zijn sporen van enkele nederzettingen uit de Bronstijd. De meeste sporen uit de Bronstijd zijn verloren gegaan, omdat juist in deze periode de Rijn met een zijrivier door het huidige Houtense landschap stroomde. De rivier was breed en de belangrijkste rivier van het gebied dat we tegenwoordig Nederland noemen.

 • IJstijd
  De laatste ijstijd was de Weichselien (116.000 tot 9700 jaar geleden). Het landijs kwam niet tot onze omgeving, maar de ondergrond was wel bevroren. Het was droog en los zand stoof rond. Sporen van dit kale landschap bevinden zich op 4 tot 7 meter diepte in de Houtense bodem.
 • Nieuwe Steentijd
  Uit deze periode is geen bewoning bekend. Alhoewel op de grens van de Nieuwe Steentijd naar de Vroege Bronstijd er wel een nederzetting is gewonden. Net buiten de gemeentegrens in Het Klooster zijn sporen gevonden tot 4000 voor Christus. Er waren dus wel mensen in onze regio.
 • Bronstijd
  Tijdens de Bronstijd wordt door nieuwe rivieren het huidige Houtens landschap gevormd. Regelmatig komt het daarna tot overstromingen. Sporen uit de Bronstijd in Houten zijn schaars. De oudste nederzetting die is gevonden kan worden gedateerd in de periode 2000 tot 1800 voor Chr.
 • IJzertijd
  In de Vroege IJzertijd verlegt de Rijn zich. De rivier stroomt niet meer door Houten, maar steeds vaker via de huidige route van de Kromme Rijn. Tijdens de Midden IJzertijd is in Houten een aantal restgeulen gevuld met water. Deze geulen zijn watervoerend en tijdens hoogwater overstromen ze. Hier is het ideaal om te wonen en dat gebeurt vanaf de Midden IJzertijd dan ook. Vooral in de Late IJzertijd wordt het drukker.

Tip: Een boek dat goed inzicht geeft in het landschap van deze tijd is de Atlas van het Holoceen. Bekijk op bol.com.

Deze pagina is gewijzigd op 9 januari 2022