Volksverhuizingstijd

450 – 525 na Chr.

Tijdens de Laat-Romeinse periode daalt de bevolking. Woonden er tijdens de Midden-Romeinse tijd zo’n 2000 mensen op het platteland van het Kromme Rijngebied, tijdens het begin van de Vroege Middeleeuwen zijn er een handjevol nederzettingen.

Houten is dan een soort niemandsland tussen de Franken en Friezen, waarbij de Frankische invloed het sterkst was. Onze regio is moerassig (Schalkwijk) en bosachtig (Houten) en er is incidentele bewoning.

De bevolking daalde vanwege de mindere welvaart en vernatting van het landschap. Daarnaast brachten de verhuizende volken ziektes mee en was er regelmatig hongersnood. Ook op Europees niveau was er sprake van een bevolkingsdaling. 

Rode stippen = bewoning vroege middeleeuwen. Oranje stippen = vermoedelijke bewoning vroege middeleeuwen

De meeste bewoning in onze regio concentreerde zich langs de Rijn. Aan de zuidkant van het bos waren locaties waar kleine nederzettingen waren.

Tussen het jaar 450 en 500 waren er drie grote overstromingen van de Rijn ten noorden van Houten (bron).

Bewoning Houten

In Loerik was gedurende deze periode bewoning. Bij de Heidetuin/ De Tuin begon deze in de Laat-Romeinse tijd liep door tot het jaar 900. Vlakbij in de buurt van Fresiatuin, Dahliatuin en Lelietuin begint bewoning vanaf 475 na Christus. Er zijn veel sporen uit de 6e en 7e eeuw gevonden (bron). Een plek met vroege bewoning is vermoedelijk ook bij de stenen villa aan de Tuurdijk te vinden (nr 16 en 18).

In het gebied dat tegenwoordig in de wijk De Poorten ligt, begint in de 5e eeuw de bewoning (bron). Vrijwel zeker was er een verbinding met latere Haltna, dat enkele honderden meters oostelijker lag. Op de locatie Burgemeester Wallerweg 25 werden ook sporen uit de Vroege Middeleeuwen gevonden (bron).

Bestuur

Vlak na het officiële vertrek van de Romeinen ligt er een regionaal machtscentrum in Utrecht. Uit gevonden kindergraven bij de Pieterskerk blijkt dat er rijke Frankische elite woonde rond 430 na Chr (bron).

Rond het jaar 500 lijkt het regionale machtscentrum zich naar Wijk bij Duurstede te verplaatsen. Vermoedelijk ten gevolge van drie grote overstromingen tussen 450 en 500 na Chr (bron).

Op de locatie De Geer in Wijk bij Duurstede zijn grafvondsten uit het begin van de 6e eeuw gevonden, waaruit blijkt dat hier mensen woonden met een hoge maatschappelijke positie. Het klinkt aannemelijk dat deze familie al de dienst uitmaakte in ’t Goy en delen van Houten. Het ging om elite die onder Frankische invloed stond. Vanaf het jaar 600 neemt de bevolking toe, vooral langs de Rijn.

Deze pagina is gewijzigd op 1 juni 2019