Waterleiding

Waterleiding
De dorpspomp (replica van de Schalkwijkse pomp) is nog steeds werkend te zien op Het Plein.

Tot 1876 haalde de bevolking het water uit de sloot of bij afwezigheid van een sloot uit een ton die in de grond stond.

Het water moest indien mogelijk worden gefilterd. Rijke personen hadden een eigen installatie om het ijzer te filteren uit het grondwater. Zo was bij de villa “Bel Respiro” aan de Herenweg in 1902 een eigen pomphuisje gebouwd, met filterinstallatie om het ijzerhoudende grondwater te zuiveren voor consumptie. Een ander huisje stond bij Huize Folmina op de Oudwulfseweg 4. De burgemeesterswoning De Grund had een eigen waterpomp.

Dorpspomp

In 1875 kreeg Houten een dorpspomp. Deze werd gelijk gebouwd met het gemeentehuis (bron). Deze stond op de Brink en inwoners haalden hier hun water. Schalkwijk kreeg in dezelfde periode een dorpspomp bij de Heul en een dorpspomp op De Brink. In 1906 werd halverwege bij de Vinkebuurt (Overeind 54) ook een pomp geplaatst (bron).

’t Goy had een dorpspomp op het Groenedijkje. Van Tull en ’t Waal is geen informatie bekend.

Komst waterleiding

In 1933 wordt door 14 samenwerkende gemeenten besloten een samenwerkingsverband aan te gaan voor een gemeenschappelijk waterleidingnetwerk. Op 20 juli 1936 wordt deze Waterleiding officieel geopend. Schalkwijk, Tull en ‘t Waal en Houten krijgen aansluiting op de Waterleiding van de Stichting Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht.

De aanleg van de drinkwaterleiding is verplicht. In 1940 werd opgeroepen aan diegenen die geen drinkwateraansluiting hadden, vanwege het gevaar van tyfus alsnog een aansluiting te nemen. Een boer die in 1941 de aanleg weigerde, moest voor de rechter komen. Hij werd veroordeeld tot het betalen van 4 gulden boete. In 1968 wordt de laatste woning voorzien van drinkwater.

In het Rietveld (nabij Tull en ’t Waal) stond sinds 1936 een pompstation, waar drinkwater werd gewonnen.

Tijdens de renovatie van De Brink in Houten in 1957 werd de dorpspomp aangereden door een vrachtwagen. De huidige dorpspomp die zichtbaar is op Het Plein is een andere pomp.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De forten en werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hadden hun eigen drinkwatervoorziening. Het regenwater werd opgevangen en onder de bomvrije kazernes opgeslagen. Hieronder de pomp zoals die te zien is bij het Werk aan de Korte Uitweg.

Drinkwaterpomp bij het Werk aan de Korte Uitweg