Waterleiding

Waterleiding
De dorpspomp (replica van de Schalkwijkse pomp) is nog steeds werkend te zien op Het Plein.

Tot 1876 haalde de bevolking in Houten het water uit de sloot of bij afwezigheid van een sloot uit een ton die in de grond stond.

Het water moest indien mogelijk worden gefilterd. Rijke personen hadden een eigen installatie om het ijzer te filteren uit het grondwater. Zo was bij de villa “Bel Respiro” aan de Herenweg in 1902 een eigen pomphuisje gebouwd, met filterinstallatie om het ijzerhoudende grondwater te zuiveren voor consumptie. Het grondwater werd vanaf een diepte van 19 meter opgepompt. Een ander huisje stond bij Huize Folmina op de Oudwulfseweg 4. De burgemeesterswoning De Grund had ook een eigen waterpomp.

Dorpspomp

In 1875 kreeg Houten een dorpspomp. Deze werd gelijk gebouwd met het gemeentehuis (bron. Deze stond op de Brink en inwoners haalden hier hun water. Schalkwijk kreeg in 1884 een dorpspomp op De Brink. In 1886 werd bij de Heul ook een dorpspomp geplaatst. In 1906 werd halverwege bij de Vinkebuurt (Overeind 54) ook een pomp geplaatst (bron).

’t Goy had sinds 1896 een dorpspomp op de Brink (het Groenedijkje). In 1905 wordt deze vernieuwd. Aan de Strijpweg in ’t Waal verscheen in 1910 een pomp.

De dorpspomp van Houten rond 1906
De dorpspomp van Houten rond 1906

Komst waterleiding

In 1933 wordt door 14 samenwerkende gemeenten besloten een samenwerkingsverband aan te gaan voor een gemeenschappelijk waterleidingnetwerk. In januari 1935 wordt in Houten begonnen met de aanleg van de leidingen en begin 1936 stroomt het eerste water er doorheen. Op 20 juli 1936 wordt deze Waterleiding officieel geopend. Schalkwijk en Houten krijgen aansluiting op de Waterleiding van de Stichting Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht. Tull en ‘t Waal volgt in 1937. In het Rietveld (nabij Tull en ’t Waal) stond sinds 1936 een pompstation, waar drinkwater werd gewonnen.

De aanleg van de drinkwaterleiding is verplicht. In 1940 werd opgeroepen aan diegenen die geen drinkwateraansluiting hadden, vanwege het gevaar van tyfus alsnog een aansluiting te nemen. Een boer die in 1941 de aanleg weigerde, moest voor de rechter komen. Hij werd veroordeeld tot het betalen van 4 gulden boete.

In 1949 krijgen de boerderijen van Honswijk drinkwater en in 1968 wordt de laatste woning voorzien van drinkwater.

Tijdens de renovatie van De Brink in Houten in 1957 werd de dorpspomp aangereden door een vrachtwagen. De huidige dorpspomp die zichtbaar is op Het Plein is een andere pomp.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De forten en werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hadden hun eigen drinkwatervoorziening. Het regenwater werd opgevangen en onder de bomvrije kazernes opgeslagen. Hieronder de pomp zoals die te zien is bij het Werk aan de Korte Uitweg.

Drinkwaterpomp bij het Werk aan de Korte Uitweg

Deze pagina is gewijzigd op 7 juli 2021