18e eeuw

Houten in 1758
Houten in 1758, Het Utrechts Archief

De 18e eeuw begint met bloeiende tuinen in kasteel Heemstede. De weelde van Diederick van Veldhuizen staat in schril contrast met het leven van de gewone man. Houten is een brinkdorpje met enkele stenen huizen rond de kerk. Schalkwijk is niet veel groter. In het landschap staan diverse stenen boerderijen die tegenwoordig nog steeds zichtbaar zijn. Ambachtsheren zijn eigenaar van de verschillende gerechten.

1700 – 1749

Een zware storm trekt in de nacht van 8 op 9 december over. Boerderij Bovit (De Steenen Poort) raakt zwaar beschadigd. In 1713 en 1744 wordt de regio getroffen door veepest. In 1747 vindt er een grote dijkdoorbraak plaats. Grote delen van de regio verdwijnen onder het rivierwater.

1750 – 1789

Op 1 november 1755 vindt in Portugal een zee zware zeebeving plaats. In Nederland is dit merkbaar aan de grote waterberoering. In 1755, 1756, 1759 en 1760 vinden er in Limburg aardbevingen plaats die ook in Houten opgemerkt moeten zijn. In 1768 heerst er weer veepest. Rond 1775 worden zandwegen aangelegd.

1790 – 1799

De laatste jaren van de 18e eeuw is een onrustige periode. Vanaf 1794 zitten soldaten ingekwartierd in Houten en Schalkwijk. De bevolking heeft hieronder te lijden. Wanneer de Fransen de Lek oversteken, wordt de godsdienstvrijheid ingevoerd en de macht van de adel ingeperkt. Al vrij snel is er ruzie in het dorp tussen katholieken en protestanten over het eigendom van het kerkgebouw.

< 17e eeuw – 18e eeuw  – 19e eeuw >