18e eeuw

Houten in 1758
Houten in 1758, Het Utrechts Archief

De 18e eeuw begint met bloeiende tuinen in kasteel Heemstede. De weelde van Diederick van Veldhuysen staat in schril contrast met het leven van de gewone man. Houten is een brinkdorpje met enkele stenen huizen rond de kerk. Schalkwijk is niet veel groter. In het landschap staan diverse stenen boerderijen die tegenwoordig nog steeds zichtbaar zijn. Ambachtsheren zijn eigenaar van de verschillende gerechten.

1700 – 1749

Een zware storm trekt in de nacht van 8 op 9 december 1703 over. Boerderij Bovit (De Steenen Poort) raakt zwaar beschadigd. In 1713 en 1744 wordt de regio getroffen door veepest. In 1747 vindt er een grote dijkdoorbraak plaats. Grote delen van de regio lopen onder. In 1720 is er een economische crisis in Nederland die rond 1750 verergerde.

1750 – 1789

Op 1 november 1755 vindt in Portugal een zeer zware zeebeving plaats. In Nederland is dit merkbaar aan de grote waterberoering. In 1755, 1756, 1759 en 1760 vinden er in Limburg aardbevingen plaats die ook in Houten opgemerkt moeten zijn.

Vanaf 1763 wordt een nachtwacht op het platteland verplicht. Pas in 1790 is dit in Schalkwijk gelukt.
In 1768 heerst er weer veepest. Rond 1775 worden zandwegen aangelegd.

1790 – 1799

De laatste jaren van de 18e eeuw is een onrustige periode. In Houten vindt een strijd plaats tussen patriotten en orangisten. Deze strijd blijft beperkt tot wie schepen werd. Vanaf 1794 zitten soldaten ingekwartierd in Houten en Schalkwijk. De bevolking heeft hieronder te lijden. Wanneer de Fransen de Lek oversteken, wordt de godsdienstvrijheid ingevoerd en de macht van de adel ingeperkt.

In maart 1795 wordt het gerechtsbestuur afgezet en treedt een Comité Revolutionair aan. In 1796 is er ruzie in het dorp tussen katholieken en protestanten over het eigendom van het kerkgebouw. In 1798 vindt er opnieuw een sanering plaats van de gerechtsbesturen en worden de patriotten weggezuiverd. De gerechten worden opgeheven en er ontstaan drie zogenaamde municipaliteiten (gemeenten).

< 17e eeuw – 18e eeuw  – 19e eeuw >

Deze pagina is gewijzigd op 24 oktober 2021