12e eeuw

In de 12e eeuw vinden de Schalkwijkse ontginningen plaats. Het complete moerassige landschap wordt drooggelegd.

1100 – 1124

Aan het begin van deze eeuw wordt er melding gemaakt van een kapel in Oostrum. Deze bediende de toenemende bevolking rond en in het kasteel Ten Goye. Op 3 januari 1117 is er een krachtige aardbeving in Italië die tot in Schotland wordt gevoeld. In 1122 wordt besloten de Rijn af te dammen. Een besluit met belangrijke gevolgen. In hetzelfde jaar duikt de naam Wulven voor het eerst op en wordt Willem III van Goye in gevangenis gezet en ontheven uit grafelijke macht. Vanaf 1101 spreken we over Holland. Het zal de komende eeuwen regelmatig in oorlog zijn met Het Sticht.

1125 – 1149

De ontginningen van Tetwijk en Bieshaar beginnen in 1126. In het centrum is vanaf 1136 een ontginningsdorpje dat Schalkwijk wordt genoemd. Het jaar 1130 wordt beschouwd als het jaar dat wordt begonnen met de aanleg van de Schalkwijkse wetering en de Houtensewetering (Schonauwsewetering).

Het duurt tientallen jaren voordat deze waterwegen gereed zijn. In elk geval functioneren ze pas in 1148, omdat in dat jaar de Vaartsche Rijn gereed is. Andere bronnen zeggen dat de Vaartse Rijn al rond 1100 gereed was. De start van de ontginning van Vuylcop en Waalseveld/Rietveld kan worden gedateerd op het jaar 1131. De ontginningen gaan gepaard met het bedijken van de Lek, dat rond 1140 gereed is. In de ontginning Wulven wordt rond 1150 een mottekasteel aangelegd.

1150 – 1174

Halverwege de 12 eeuw krijgt Tull een kerk. In 1159 wordt de Schalkwijksewetering verlengd en wordt begonnen met de ontginning van Kanenbroek en Goyerveld. Rond 1164 krijgt Schalkwijk een mottekasteel voor adel en een kerk. In 1170 start een warme periode in het klimaat dat we het Middeleeuws Klimaat Optimum. In 1173 overstroomt de Lek.

1175 – 1199

De resterende gebieden worden rond 1175 ontgonnen. Het gaat om het restblok De Geer, De Knoest en Blokhoven. In 1183 breekt de dijk opnieuw door.

< 11e eeuw – 12e eeuw  – 13e eeuw >

Deze pagina is gewijzigd op 10 juli 2022