14e eeuw

De 14e eeuw valt om twee redenen op. Allereerst is er over deze eeuw meer bekend dan de voorgaande eeuwen en als tweede verschijnen er stenen kastelen. De eeuw kan worden vastgesteld als een gewelddadige eeuw.

1300 – 1309

Rond het jaar 1300 moet kasteel Vuylcop zijn verschenen. Het is het oudste nog zichtbare huis in de gemeente Houten. Op de plaats van Wickenburgh staan dan het huis Westenstein. In 1304 vindt de Slag bij de Lek plaats. De adel die de verkeerde kans koos, wordt geëlimineerd. Kasteel Schalkwijk wordt afgebroken. In datzelfde jaar wordt het Waterschap Vechter- en Oudwulverbroek opgericht. In 1305 wordt begonnen aan de bouw van kasteel Schonauwen, de tegenhanger van Vuylcop. De heer van Ten Goye moet in dit jaar zijn hogere rechtsmacht inleveren bij de bisschop van Utrecht.

1310 – 1319

In het jaar 1315 is de oogst mislukt. Er breekt een grote hongersnood uit. De Heer van Goye plundert de omgeving. In 1317 wordt hij als straf onthoofd. Het kasteel wordt belegerd door de bisschop, die vervolgens hier sterft.

1320 – 1329

Op 9 juli 1322 breekt de Lekdijk bij Vreeswijk door. In hetzelfde jaar wordt het Oudslijkerveer tussen ’t Waal en Hagestein genoemd. Deze veerdienst zou 600 jaar in bedrijf blijven. In 1323 blijkt er een kasteel Heemstede te zijn. Het is een stenen woontoren in het huidige Nieuwegein, een voorloper van het latere jachtslot Heemstede.

1330 – 1339

Kasteel Blommesteyn wordt vermeldt, een kasteel waar een van de latere eigenaren zich met het politieke spel in Holland gaat bemoeien. Het kasteel is geen lang leven beschoren en tot op de dag van vandaag weten we niet waar het precies heeft gestaan. In 1330 wordt het gerecht Pothuizen aan Schalkwijk toegevoegd. Het gebied blijft wel vallen onder de kerkelijke parochie Houten. Het gerecht Honswijk en het gerecht ’t Waal ontstaan in 1338.

1340 – 1349

Op 2 januari 1342 wordt Holland opgeschrikt door een aardbeving. In hetzelfde jaar staat de rivier De Lek extreem hoog. De laatste keer dat dit gebeurde was in het jaar 784 en toen verlegde de Lek zich. Op 22 november 1345 wordt het kasteel Wulven belegerd en gesloopt. De kasteelheer had strijd gevoerd tegen de bisschop van Utrecht en verloren. In 1348 wordt de parochie ’t Waal opgericht. In 1349 bereikt de pest (Zwarte dood) onze regio.

1350 – 1359

In 1353 belegert de bisschop van Utrecht kasteel Ten Goye. Ook het vlakbij gelegen kasteel Marckenburg wordt belegerd. Bij Marckenburg worden voor het eerst kogels gebruikt. In 1355 is de rust teruggekeerd en in 1357 wordt ten Goye herbouwd. Het is hetzelfde jaar dat boerderij Overdam voor het eerst wordt genoemd.

1360 – 1369

De pest is aanwezig in 1368 en 1369 in de stad Utrecht en mogelijk ook op het platteland.

1370 – 1379

In 1374 vindt er een doorbraak van de Lekdijk plaats. De waterstand is extreem hoog. We moeten terug naar 4049 voor Christus om een nog hogere waterstand in de Rijndelta te zien.

1380 – 1389

Kasteel Ten Goye wordt weer belegerd. In Honswijk duikt de naam Grijpestein op (boerderij of kasteel?) en in Oostrum komt Wickenburgh tevoorschijn, in plaats van Westenstein. Op 21 mei 1382 is er een krachtige aardbeving in de zuidelijke Noordzee die waarschijnlijk in Houten is gevoeld.

1390 – 1399

In 1392 wordt boerderij Tiellandt (Het Eiland) genoemd en in 1394 komt Blasenburg in ’t Waal tevoorschijn. In 1396 plundert een edelman uit Cothen het dorpje Oostrum.

< 13e eeuw – 14e eeuw  – 15e eeuw >

Deze pagina is gewijzigd op 10 juli 2022