11e eeuw

In de 11e eeuw vinden de ontginningen plaats ten westen en noorden van Houten.

1000 – 1049

Tot 1050 is sprake van de Ottoonse periode. In 1024 wordt het Nedersticht opgericht. De gouwen heten rond 1027 dan ook graafschappen. Het gouw Opgooi wordt graafschap Opgooi. 

De Nederkamp (bedrijventerrein De Veste) is uiterlijk rond het jaar 1025 ontgonnen. Het gebied rond Heemstede, alsmede de omgeving van de IJsbaan / Schegcamp) is uiterlijk in het jaar 1050 ontgonnen. Tegelijkertijd wordt Waaien (Waijen) ontgonnen.

1050 – 1099

In Utrecht ontstaat vanaf het jaar 1050 een rijk kloosterleven. Vanaf 26 juni 1050 valt de kerk van Houten onder het kapittel van St. Marie. Rond 1076 bereiken de Jutphase ontginningen het westen van de ontginning Wulven. Er wordt een dijk aangelegd (Heemsteedseweg) en de ontginning van Wulven wordt doorsneden. Op 27 maart 1081 is er een krachtige aardbeving in Noord-Brabant.

< 10e eeuw – 11e eeuw  – 12e eeuw >

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021