Bouw Houten-Zuid

Bouw Houten-Zuid

In 1991 wordt duidelijk dat er in de regio Utrecht flink moet worden gebouwd. Ook Houten krijgt een tweede bouwtaak, terwijl de eerste nog niet is afgerond. Onduidelijk is hoeveel woningen en waar er moet worden gebouwd. Zes voorkeursplannen lanceert de gemeente, waarbij bouwen in Schalkwijk een van de opties is.

Zowel in Houten als in Schalkwijk komt protest tegen de bouw. Maar de landelijke overheid besluit in 1993 dat er moet worden gebouwd aan de noordkant van het kanaal. Houten moet tussen 1995 en 2005 minimaal 6000 woningen bouwen.

Start bouw Houten-Zuid

Op 19 december 1996 startte de bouw van Houten-Zuid. Dit gebeurde door het storten van zand in Het Land en het plaatsen van een bouwbord door een helikopter (Bron).

Op 2 april 1997 wordt door staatssecretaris Tommel de eerste paal geslagen van een woning aan het Geuzenland. Hetzelfde jaar wordt deze woning opgeleverd, waarmee Houten de eerste vinex-woning van de provincie Utrecht realiseerde.

Na de bouw van de wijk De Landen volgde in snel tempo de oplevering van veel nieuwe deelwijken, zoals De Tuinen, De Meren, de Bouwen, Het Hout en Het Spoor. De lijst hieronder geeft aan in welk jaar de eerste woning uit die wijk werd opgeleverd.

Rondweg

De aanleg van de Rondweg vond plaats tussen 1999 en 2003. Ook de huidige Koppeling werd deels nieuw aangelegd. De Rondweg werd mede gefinancierd door 750 woningen extra te bouwen. De opening van de Rondweg vond plaats op 19 september 2003 door autocoureur Jan Lammers.

Zandwinning

In het oosten van de nieuwbouw worden midden op de Houtense stroomrug twee recreatieplassen aangelegd. Het zand dat in deze Rietplas en Oosterlaakplas wordt gewonnen wordt gebruikt voor de ophoging van de wijken aan de westkant van Houten-Zuid. Met een zandzuiger en een pijpleiding werd dit zand naar de westelijke wijken getransporteerd. Mogelijk dat daarbij archeologische sporen zijn verplaatst.

ComHouten-Zuidplicatie bij de tweede bouwtaak was dat er al in een vrij vroeg stadium geld tekort was voor de aanleg van de Rondweg. De gemeente compenseerde dit door meer woningen te bouwen en de recreatieplas te verkleinen. Een tweede probleem was dat sommige bouwprojecten in zogenaamde zelfrealisatie werden gebouwd. De gemeente Houten had in sommige delen geen grond weten te verwerven en in dat geval bouwt een projectontwikkelaar zelfstandig. Deze wijken zijn gekenmerkt door minder openbare ruimte.

Castellum

De onderhandelingen over de bouw van Castellum werden jarenlang vertraagd. De gemeente wilde winkels in Castellum-Oost, maar de projectontwikkelaar die aan zelfrealisatie doet niet. Uiteindelijk zijn er alleen winkels in Castellum-West gekomen en bouwde de projectontwikkelaar in Castellum-Oost woningen. Daarbij hielp ook de steun van de landelijke overheid in het kader van de financiële crisis mee. De plannen om de wijk Castellum in zijn geheel op 15 meter hoogte te bouwen, werden al snel losgelaten.

De woningen in Houten-Zuid kennen een diverse architectuur. De wijken zijn fietsvriendelijk en sinds de opening van de winkels in 2011 in de wijk Castellum heeft Houten-Zuid ook een hart. De eerste bewoners hebben 13 jaar moeten wachten op deze winkels.

Openbaar vervoer

De eerste bewoners in De Landen kregen vanaf 1998 te maken met een lijnbus tussen Station Houten en Kruisvaardersland. Deze bus week wel eens af van de route en bracht de mensen tot voor de deur. Tussen 2001 en 2008 was er een tijdelijk NS-station Castellum naast de Loerickerstee in gebruik. Over een NS-baanvak werd met een tram gereden. Het was de kortste spoorlijn van Nederland. Sinds 12 december 2010 stoppen er treinen in het huidige station Castellum.

Foto’s van de bouw van Houten-Zuid

1997
De Landen
1998
De Tuinen
1999
De Sporen
1999
De Meren
2000
De Bouwen
2001
De Houten
2001
De Mossen
2001
De Stenen
2002
De Grassen
2002
De Waters
2003
De Polders
2004
De Muren
2011
Castellum