Kasteel Wulven

Drone boven Kasteel Wulven

Drone opname van januari 2018 (Bert Goes)

Kasteel Wulven lag in de ontginning Wulven. Een gebied dat rond het jaar 1000 is gecultiveerd. Het huis was eigendom van de familie van Wulven.

In 1296 bouwt Ernst Alfertsz. van Wulven een stenen kasteel. Vermoedelijk is dit de opvolger van het 600 meter zuidelijker gelegen in verval geraakte mottekasteel Kersberg. Ondanks dat Kasteel Wulven in het Sticht Utrecht lag, droeg Ernst van Wulven het kasteel op aan Floris V, graaf van Holland en Zeeland. Naast het kasteel is een hofstedegebouwd.

Eerste verwoesting Kasteel Wulven

Op 11 juni 1345 belegerden Graaf Willem IV van Holland met 2800 manschappen de stad Utrecht. Ernst van Wulven vocht met de graaf mee. Het beleg duurde 6 tot 8 weken. Bisschop Jan van Arkel was in Avignon en keerde terug. Er werd een wapenstilstand afgesloten, maar voordat deze was afgelopen, overleed Graaf Willem IV van Holland bij een ander gevecht.

Kasteel Wulven

Kasteel Wulven van dichtbij

De edelen die zich bij de graaf hadden aangesloten moesten spijt erkennen aan de bisschop. Ernst van Wulven (Een neefje van de eerder genoemde Ernst van Wulven) was één van de drie edelen die dit weigerde. Op 31 oktober 1345 werd het kasteel door de bisschop en een groep Utrechters veroverd en later afgebroken. Na zijn ballingschap bouwde neef Ernst van Wulven een nieuw en groter kasteel.

Machtig kasteel met veel religie

In de 15e eeuw groeit Wulven uit tot een machtig kasteel. De bewoners bedrijven politiek op het hoogste niveau en bemoeien zich bijvoorbeeld met de opvolging van de bisschop van Utrecht. Religie is belangrijk op het kasteel.

Zo wordt in 1501 Adriaen van Renesse geboren. Hij wordt gedoopt door Adriaen floriszoon, die later de enige Nederlandse paus zou worden. Adriaen van Renesse stierf vlak voordat hij aartsbisschop van Utrecht zou worden. Ook stond in het kasteel een Mariabeeldje dat werd vereerd en bezocht door pelgrims. Deze bedevaartfunctie duurde zeker twee eeuwen.

In het jaar 1566 blijkt Jan van Renesse, heer van Wulven, een van de lokale drijvende krachten achter de beeldenstorm.

Op 15 maart 1590 blijkt de rijkdom van Wulven te zijn geslonken. Het ooit zo machtige kasteel van een rijke familie is een oud huis geworden dat nodig moet worden opgeknapt. Na de strijd tegen de Spanjaarden en verblijf in het buitenland is het familiekapitaal geslonken. Van Renessee verkoopt het kasteel en het gerecht voor 36.000 gulden.

Kasteel Wulven

Tekening van Louis Philip Serrurier uit ca.1730 naar een tekening van Roelant Roghman uit 1646/47 (Utrechts Archief)

Daarna wisselt het kasteel een paar keer van eigenaar. In 1631 wordt het kasteel gekocht door Philibert van Tuyll van Serooskerken voor een bedrag van 108.000 gulden (49.000 Euro). Het kasteel wordt in die tijd ook gemoderniseerd. Op een tekening uit 1670 is een huis te zien met twee verdiepingen en een zolder. Het huis heeft een toren en staat in een gracht. Ook is er een voorburcht en is op enige afstand buiten de gracht een poortgebouw te zien. (Tekening uit 1731). Het is een indrukwekkend huis.

Definitieve sloop

In 1795 schrijft Jacobus Kok over Kasteel Wulven: “Uitwendig heeft het huis niet veel aanziens. In zijne hoogte en zwaar muurwerk vertoont het de merkteekens van zijnen alouden luister“.

Op 22 september 1827 wordt Kasteel Wulven geveild en gekocht door baron Wijkerslooth de Weerdesteyn. Deze laat het kasteel in 1828 slopen.

Veiling Kasteel Wulven

Advertentie Utrechtsche Courant 10 september 1827. Klik voor een vergroting.

Momenteel is er een eiland te zien met gracht. Je krijgt hierdoor de indruk van de grootte van het kasteel. Het terrein is overwoekerd door struiken, planten en bos. Hier en daar zijn restanten van een brug te zien. Het voorhuis stond niet op dit eiland.

Op de naastgelegen kasteelboerderij is een wapensteen te zien en verder zijn de stenen staanders van een hek uit de 18e eeuw te zien.