Gerecht Wulven

In de 10e en 11e eeuw wordt de komgrond ten westen en noorden van het dorp Houten ontgonnen. Dit begint rond 1025 en duurt voort tot in de 13e eeuw. De komgrond vormde een natuurlijke grens tussen de graafschappen Opgooi en Utrecht. De ontginningen worden uitgevoerd door de families Ten Goye (Opgooi) en Van Wulven (ministralen Utrecht).

Het gerecht Wulven omvat in eerste instantie de delen van de ontginning die door de Van Wulvens zijn ontgonnen. Maar al vrij snel valt het gerecht Wulven uit elkaar in de gerechten Oud-Wulven, Wayen en Wulven. De tienden (belastingen) lijken dit niet te volgen. Het nieuwe gerecht Wulven dat uit de Wulverbroek bestond lijkt te worden bestuurd vanuit een mottekasteel ’t Rondeel. Het gerecht Wulven lijkt dan ook in het jaar 1150 er al te zijn.

Daarnaast laat de Utrechtse bisschop in de Wulverbroek vier boerderijen met land langs de Heemsteedsedijk bouwen voor zijn vertrouwelingen. Dit zal later de start zijn voor het gerecht Heemstede.

Herindeling Nieuwe tijd

Van de latere gerechtsgrenzen is meer bekend. Zo stond kasteel Wulven in eerste instantie in de polder Nederkamp, buiten het eigen gerecht. Maar door de grond rond dit kasteel toe te voegen ten kostte van het gerecht Houten en ’t Goy wordt dit opgelost.

In 1652 volgde een nieuwe gebiedsuitbreiding. De toenmalige eigenaar Philibert van Tuyll van Serooskerke doet dit vanwege waterkundige redenen en had al veel rechten in Nederkamp en Overmaat. Daardoor vallen ook delen van het gebied van de huidige wijken De Campen, De Slagen en De Poorten ook onder het gerecht Wulven. Toch is het gerecht Wulven uiteindelijk een vreemd stukje overgebleven gerecht dat deels het waterschap Wulven volgt.

De eigenaar van het kasteel, was ook gerechtsheer. Het gerecht Wulven is in latere tijden doorverkocht aan verschillende rijke stedelingen. In de Franse Tijd is het gerecht opgegaan in de gemeente Oud-Wulven, dat grotendeels het oorspronkelijke gerecht Wulven omvatte.

Eigenaren gerecht Wulven

Datum Eigenaar
1296 Ernst II van Wulven
Tussen 1297 en 1303 Jutte van Wulven (vrouw)
19-12-1314 Mabelia van Wulven (dochter)
25-4-1354 Ernst IV van Wulven (zoon)
14-11-1361 Clementina van Wulven (dochter)
14-10-1362 Herman van Lokhorst (echtgenoot)
15-12-1372 Herman van Lokhorst, noemt zich Herman van Wulven (zoon)
1393 Balthasar van Buren (schoonzoon)
10-11-1435 Lutgaarde van Buren (dochter)
1452 Jan van Renesse (zoon)
Rond 1465 Jan van Renesse VII (vader)
10-3-1492 Jan van Renesse VIII (zoon)
16-8-1536 Jan van Renesse (zoon)
5-11-1537 Jan van Renesse (broer)
20-8-1554 Jan van Renesse (zoon)
1584 Jan van Renesse (zoon)
26-5-1592 Wouter van Oudshoorn
7-2-1625 Michiel van Oudshoorn (zoon)
20-6-1631 Andries Boccart (zwager)
20-6-1631 Philibert van Tuyll van Serooskerken
8-8-1661 Hieronymus van Tuyll van Serooskerke (zoon)
1-3-1678 Philibert van Tuyll van Serooskerke (zoon)
5-10-1696 Pieter Paget de Bragard
19-5-1719 Hendrik van der Graeff de Vapour (neef)
18-10-1724 Hendrik van der Graeff de Vapour (zoon)
16-9-1779 Adriana de la Barre (partner)
17-4-1780 Johanna Helena van der Graaf de Vapour (schoonzus)
28-3-1791 Adriana Hendrika van der Graaf de Vapour – Verboom

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021