Gerecht Heemstede

Het gerecht Heemstede is in 1616 ontstaan. Het betrof het land van vier boerderijen langs de Heemsteedseweg, die eigendom waren van de bisschop en een stuk van het gerecht Oud Wulven en Waijen. Het lag in de ontginning Wulven.

De vier boerderijen vielen in de praktijk onder het gerecht Wulven en vanaf het jaar 1394 onder het gerecht Oud-Wulven en Waijen. De boeren (leenmannen) in de vier minigerechten betaalden belasting (tienden) aan de schout van Oud-Wulven. Een van de minigerechten bevatte een stenen huis dat al in 1347 werd vermeld.

Adriaen van Winsen was eigenaar van dit stenen huis in een van de minigerechten. Ook was hij sinds 1614 eigenaar van het vervallen ridderhofstad kasteel Heemstede I. In 1616 kocht hij kocht het recht in de drie andere minigerechten en in een deel van het gerecht Oud-Wulven en Waijen.

Volgens de historicus C. Dekker (bron) was hij al eigenaar van de rechten in de vier minigerechten, maar omdat de praktijk al eeuwenlang anders was kocht hij bij de heer van Oud-Wulven een recht dat hij in feite al bezat.

Op dezelfde plek werd vanaf 1645 door de dochter van Van Winsen en haar man het kasteel Heemstede II gebouwd. Kasteel Heemstede I was op dat moment onbewoonbaar. De eigenaren van het kasteel, waren teven de eigenaren van het gerecht.

Langs de Heemsteedseweg staat een boerderij uit de 18e eeuw, die ook het gerechtshuis van Heemstede was.

Eigenaren gerecht Heemstede

1616 Adriaen van Winsen
1642 Hendrick Pieck van Wolfsweerd
1680 Diederick van Velthuysen
1716 Cornelis Quint
1716 Antony Torck
1719 ???
1723 Essaye Gillot I
1752 Essaye Gillot II
1758 Marie Monnier
1793 Jan Hendrik Mosch
1793 ???