Ridderhofstad Heemstede

Ridderhofstad Heemstede
Ridderhofstad Heemstede in 1647 – Het Utrechts Archief

Ridderhofstad Heemstede is voor 1323 gebouwd en lag ten zuiden van de huidige plofsluis tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal in Nieuwegein. In een boomgaard langs de straat Vuilcop zijn de fundamenten (kloostermoppen) van Ridderhofstad Heemstede teruggevonden. Het huis wordt voor het eerst vermeld in 1323.

Het kasteel was eigenlijk een vierkant versterkt huis van drie verdiepingen hoog, dat op een klein heuveltje stond. Aan het begin van de 15e eeuw was Jan van Heemstede betrokken bij de Arkelse Oorlogen. Hij deed met enkele boeren die als soldaat functioneerde mee aan het beleg van Gorinchem en de verwoesting van Gasperen (Hagestein).

Ridderhofstad Heemstede

In 1536 werd het kasteel als ridderhofstad erkend. Om in aanmerking te komen voor deze titel moest het huis een gracht hebben en een ophaalbrug (bron). In dezelfde eeuw werd de woontoren vergroot en werden enkele agrarische gebouwen bij de voorburcht herbouwd van steen.

Vanaf 1614 werd de woontoren niet meer bewoond. Een tekening (zie hierboven) uit 1647 toont een ruïne. Het voormalige huis vertoont schietgaten en heeft geen dak meer. Het lijkt alsof het gebouw met brand te maken heeft gekregen.

In 1645 werd 500 meter oostelijker in het huidige Houten een nieuw kasteel gebouwd. Deze noemen we Heemstede 2. In de loop van de 17e eeuw is het kasteel afgebroken. Het terrein van Ridderhofstad Heemstede wordt door de gemeente Nieuwegein beschermd.

Eigenaren Ridderhofstad Heemstede

1323 – Everard van Heemstede
1392 – Borre van Heemstede
1398 – Elsabe Mouwer en Hildegonda van Heemstede
1439 – Godschalk van Winssen
1460 – Godschalk van Winssen
1516 – Willem van Winssen
1523 – Godschalk van Winssen
1557 – Willem van Winssen
1615 – Adriaen van Winssen
1642 – Maria van Winssen en Hendrick Pieck van Wolfsweerd