Jutphase stroomrug

De Jutphase stroomrug maakt onderdeel uit van het Linschoter rivierenstelsel. Deze stroomrug ontstond rond 3750 voor Christus en was rond het jaar 863 voor Chr. af (bron).

Eerste fase

Er ontstond een eerdere (smallere) fase van de Jutphase stroomrug vanaf 3750 voor Christus. Waar deze rivier precies heeft gelopen is niet bekend. Deze eerste fases zijn door archeologen waargenomen (bron). De rivier werd gevoed door de Hoon en heeft ook een gelijke begin- en eindtijd als de Hoon. De eerste fase wordt rond 2175 voor Christus afgesloten.

Tweede fase

Nadat de Houtense stroomrug rond 2249 voor Christus wordt gevormd, stroomde een watermassa via de Jutphase stroomrug richting het westen. In eerste instantie ging het nog om een kleine rivier die de eerste fase volgde, maar vanaf 1800 voor Chr. gaat het om een bredere rivier. De Rijn die tot dat moment via Werkhoven stroomde, heeft zijn route naar Houten verlegd.

Van de Houtense stroomrug weten we dat tussen -1800 en -1500 flinke overstromingen voorkwamen. Pas rond -1100 kwam de rivier tot rust. Voor de Jutphase stroomrug is dit overstromingsbeeld niet anders geweest. De brede rivier die dan ontstaat wist veel sporen uit van de eerste fase.

De Jutphase stroomrug begint in de tweede fase ongeveer op de plek waar het gebouw van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat. Vanaf hier verplaatst de stroomrug zich westelijker naar het Oude Dorp, om via de wijk Weerwolf en Oud Wulven en de Doornkade richting Heemstede en Jutphaas (Nieuwegein-Noord) te gaan.

Restgeulen

Archeologen hebben diverse restgeulen gevonden. Deze geulen waren in de ijzertijd en Romeinse tijd belangrijk voor bewoners. Lees meer over de restgeulen van de Jutphase stroomrug.

Jutphase stroomrug

Bewoning

De Jutphase stroomrug wordt gekenmerkt door het voorkomen van hoge zandkopjes. Op deze zandkopjes ontwikkelden tijdens de Romeinse tijd en Late IJzertijd nederzettingen. In de Vroege Middeleeuwen is het middeleeuwse dorpje Haltna ontstaan. Eventuele nederzettingen uit de bronstijd zijn weggespoeld, omdat juist in de Bronstijd de Jutphase stroomrug werd gevormd.

-3750Vorming 1e fase
-2249Vorming 2e fase
-1800Flinke overstromingen
-1100Einde overstromingen
-863Einde afzettingen
±100Laatste geulen watervoerend

Deze pagina is gewijzigd op 6 augustus 2022