Kasteel Kersberg / ’t Rondeel

Kasteel Kersberg

Kasteel ’t Rondeel (Kasteel Kersberg) was in de 12e eeuw (Rond 1150) een mottekasteel in de ontginning Wulven. Een gebied dat rond het jaar 1025 is ontgonnen. Het was een heuvel met daarop een houten gebouw. De heuvel was voorzien van een omheining van palen en een dubbele gracht.

Deze dubbele gracht is op het terrein direct naast Hotel Houten nog zichtbaar. Met Google Earth is de diameter precies op te meten. De binnenste gracht had een diameter van 75 meter en de buitenste gracht had een diameter van 100 meter.

Voorganger van kasteel Wulven

Men vermoedt dat het kasteel in 1296 werd opgevolgd door het stenen kasteel Wulven, 600 meter noordelijker. Zowel het mottekasteel, als kasteel Wulven stonden beiden in de ontginning Wulven en vormden het centrum.

De berg is blijven bestaan en gebruikt als kersenboomgaard. Sinds die tijd dateert de naam Kersberg. De naam ’t Rondeel zou uit de 20e eeuw zijn. Hoe kasteel Kersberg of ’t Rondeel oorspronkelijk heet is onbekend.

Onderzoek naar restanten van het kasteel Kersberg heeft niets opgeleverd. De berg met sporen is verdwenen en slechts afdrukken van de grachten bestaan nog. Onderstaande drone-opname is in 2016 gemaakt door Albert Speelman.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021