Waterschap Wulven

Het archief van het Waterschap Wulven gaat terug tot 1653. Alle bestuurlijke verantwoording viel onder het gerecht Wulven, later de gemeente Oud-wulven.

De polder Wulven omvatte het laagste deel van ontginning Wulven. Het gerecht Heemstede viel er buiten, dat had een eigen schouwbrief. De hogere delen van Wulverbroek en Nederkamp vielen ook buiten het beheer van de polder, omdat het water vanzelf naar de lagere delen liep. Bovendien was Nederkamp een Houtense ontginning. De Dovewetering in het midden en de Houtensewetering in het zuiden vormden de belangrijkste hoofdwateren.

Waterschap Wulven kaart

Wulfse molen

Rond 1730 kwam er een molen die de polder Wulven droogmaalde. De molen stond langs de Houtensewetering, op de plek waar nu de rioolzuivering bij de A27 is gelegen. De molenrekeningen van de Wulfse molen gaan terug tot dat jaar. Het ging in eerste instantie om een wipwatermolen. In mei 1738 werd deze afgebroken en in acht weken vervangen door een grondzeiler met een zeskantige bovenkruier.

Op 26 september 1732 is er een schouwbrief ‘molenpolder Wulven’. De polder stond ook bekend onder de naam Wulfsemolenpolder.

Voorzitters Waterschap Wulven

Het Waterschap Wulven is in 1863 opgericht. Er kwam een bestuur, waarbij burgemeester S. van Raven de eerste voorzitter was.

  • S. van Raven                     (1863 – 1877)
  • R. Swaagman                   (1877 – 1897)
  • W.H. van Woudenberg   (1898 – 1927)
  • L.J. Zomer                         (1927 – 1929)
  • C.M. van Eck                     (1929 – 1936)
  • R. van Woudenbergh      (1936 -1949)

Stoomgemaal Heemstede

In 1882 werd de bemaling overgenomen door het stoomgemaal Heemstede aan de Hoonkade in Klein-Vuylcop. Dit gemaal was een samenwerking met de waterschappen Klein-Vuylcop,
De Knoest en Groot-Vuylcop. Een nieuw waterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering werd hiervoor opgericht. Dit waterschap had vertegenwoordigers van de vier waterschappen in het bestuur. De Wulfse molen is daarna snel verdwenen.

Het waterschap Wulven bleef wel functioneren. Zo werd er toezicht gehouden op de weteringen, kades en dijken of werd er onderhoud uitgevoerd. Tussen 1937 en 1952 doorsneed de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal een deel van het waterschap. Het Waterschap Wulven is per 1 januari 1950 gesplitst en opgegaan in een nieuw Waterschap Vuylcop aan de zuidkant van het kanaal en Waterschap De Hoon aan de noordzijde van het kanaal.

Deze pagina is gewijzigd op 31 oktober 2021