Waterschap De Hoon en Vuylcop

Door de komst van het Amsterdam-Rijnkanaal werd een aantal (samenwerkende) waterschappen in stukken gedeeld. Een herinrichting van het waterschap was nodig.

Binnen het waterschap Houten verschenen in 1950 dan ook een Waterschap Vuylcop en een Waterschap De Hoon. Het eerste waterschap zorgde voor de waterhuishouding aan de Schalkwijkse kant van het kanaal en het tweede voor de waterhuishouding aan de Houtense zijde.

Hierdoor werden de waterschappen Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop, De Knoest en Wulven opgeheven. Het samenwerkingswaterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering die het stoomgemaal beheerde werd ook opgeheven.

Het Waterschap De Hoon ging in 1970 over in Waterschap Schonauwen.
Het Waterschap Vuylcop ging in 1970 over in Waterschap Honswijk.

Deze pagina is gewijzigd op 31 oktober 2021