Waterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering

In 1882 werd een stoomgemaal gebouwd aan de Hoonkade in de polder Klein-Vuylcop. Dit gemaal was een samenwerking van de waterschappen Klein-Vuylcop, Groot Vuylcop, De Knoest en Wulven. Speciaal hiervoor werd het waterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering opgericht. Het stoomgemaal verving een watermolen op dezelfde plek.

Het Waterschap hield zich bezig met de bemaling van het gebied. Twee keer per jaar werden dijken, sloten en wegen binnen de vier waterschappen geschouwd. Het onderhoud en beheer lag bij de individuele waterschappen.

Stoomgemaal

Het stoomgemaal droeg de naam Stoomgemaal Heemstede. De locatie was strategisch gekozen, omdat hier de Houtensewetering en Hoonwetering dichtbij elkaar kwamen en het bovendien het laagste deel van het waterschap was. Tegenwoordig is de locatie naast of in het Lekkanaal te vinden.

Oude situatie met locatie stoomgemaal
Huidige situatie

Bestuur

Het nieuwe waterschap had vertegenwoordigers van de vier waterschappen in het bestuur. Voorzitters (schouten) waren:

  • H. Uijttewaal                          (1881 – 1888)
  • G. Vernooij                             (1888 – 1914)
  • C. Sturkenboom                    (1914 – 1927)
  • G.J. Vernooij                           (1927 – 1935)
  • W.J.H. Sturkenboom Cz        (1935 – 1949)

Na de voltooiing van het Amsterdam-Rijnkanaal werd het waterschap doorsneden en verloor het gemaal zijn functie. In 1959 werd het buiten gebruik gesteld en in 1962 verkocht. Daarna is het gesloopt. Het waterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering was in 1950 al opgeheven. Ten noorden van het kanaal was sprake van het Waterschap De Hoon en en zuiden van het kanaal van Waterschap Vuylcop.

Deze pagina is gewijzigd op 18 mei 2019