Waterschap De Knoest

Waterschap De Knoest lag in het laagste deel van het gerecht Schonauwen en had extra aandacht nodig op het gebied van waterhuishouding. In de restontginning De Knoest werden aan het eind van de 16e eeuw paardenmolens geplaatst. Hierdoor werd het overtollige water uit de knoesterpolder gehaald, maar ontregelde dit de waterstand van de omliggende landen.

Het gerecht Schonauwen voerde in 1597 een proces tegen de pachter van De Knoest. Het gerecht vroeg zich daarbij af of het zinvol was om een grote poldermolen te plaatsen, zodat iedereen daarmee was geholpen. In 1599 gebeurde dit daadwerkelijk door de plaatsing van een wipwatermolen en werd tevens het waterschap De Knoest opgericht. De schout van Schonauwen had de leiding over de drie aangestelde heemraden.

Knoestermolen in Waterschap De Knoest
Kaart uit 1602 waar de nieuwe molen op staat.

In 1853 en 1867 wordt de molen gerepareerd. De eerste keer wordt het scheprad vergroot, de tweede keer wordt de kap van de molen vernieuwd. Over eerdere werkzaamheden aan deze oude molen spreken de archieven niet.

Gebied

Waterschap De Knoest

Het grondgebied van Waterschap De Knoest was groter dan de restontginning De Knoest. De oostelijke grens lag een stukje binnen de ontginning Vuilcop, zodat ook de aangrenzende landerijen profiteerden van de verbeterde waterhuishouding.

Stoomgemaal Heemstede

In 1882 werd de bemaling van de Knoestermolen overgenomen door een stoomgemaal aan de Hoonkade in Klein-Vuylcop. Dit gemaal was een samenwerking met de waterschappen Klein-Vuylcop, De Knoest en Wulven. Een nieuw waterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering werd hiervoor opgericht. Het nieuwe waterschap had vertegenwoordigers van de vier waterschappen in het bestuur. De Knoestermolen werd in 1882 verkocht en vervolgens afgebroken.

Het waterschap bleef wel functioneren. Zo werd er toezicht gehouden op de weteringen, kades en dijken. Tussen 1937 en 1952 doorsneed de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal het waterschap. Het waterschap De Knoest werd op 1 januari 1950 met de waterschappen Wulven en De Gemeene Boezem van de Hoonwetering samengevoegd tot een nieuw waterschap De Hoon.

Voorzitters Waterschap De Knoest

  • W. Strick van Linschoten (1863 – 1869)
  • W. Sturkenboom (1869 – 1897)
  • J. Vernooij (1897 – 1913)
  • J. J. de Goeij (1913 – 1919)
  • W.J. Sturkenboom van Thielland (1919 – 1949)

Deze pagina is gewijzigd op 31 oktober 2021