Kasteel Oud-Wulven

Kasteel Oud-Wulven


Het eerste kasteel Oud-Wulven is vermoedelijk rond 1200 of mogelijk eerder gebouwd langs de Oud Wulfseweg ter hoogte van nummer 10. Het kasteel was een mottekasteel op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Dit kasteel is vervangen door een stenen kasteel en in 1635 vervangen door een landhuis op een 8 meter hoge heuvel. In 1949 en de jaren erna zijn de restanten van dit landhuis gesloopt.

Middeleeuwen

Bij de sloop van het kasteel in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn brandsporen van een houten bouwwerk gevonden. Hieruit blijkt dat dit mottekasteel door brand is vernietigd.

Tegelijkertijd werden in 1954 kloostermoppen gevonden van de toren van het tweede kasteel. Dit tweede kasteel is ergens rond 1250 gebouwd. Van dit tweede kasteel weten we vrijwel niets.

Het gebied werd in die tijd ontgonnen door de aanleg van de Oudwulfsewetering. Hierdoor kwam land beschikbaar. De familie van Wulven bouwden in die tijd verschillende kastelen in de omgeving en ook Oud Wulven hoorde daarbij. Zelf ging de familie van Wulven vanaf 1296 wonen in het nieuwe kasteel Wulven.

Oud Wulven had gedurende de Middeleeuwen een zelfstandige status als gerecht. Er ontwikkelde zich een buurtschap met boerderijen rondom het kasteel. Ook was er een versterkte boerderij Oudwulverbroek.

Nieuwe tijd

In 1634 wordt de ambtsheerlijkheid Oud Wulven en Waijen gekocht door Johan van Toll, een rijke Utrechtse burger. Hij laat een woontoren bouwen. De woontoren krijgt een toren en rond de kelder op de begane grond wordt aarde gestort. Hierdoor lijkt het of het buitenhuis op een heuvel staat. Dit is in 1640 gereed.

Een bijzondere bewoner van het huis in die periode is Johan Rothé.

Een gedeelte van het kasteel heeft dienst gedaan als gevangenis. Tegelijkertijd wordt er een hofstede gebouwd dat tegenwoordig in een andere vorm nog bestaat. Deze hofstede heet Jeannette-Oord en staat op de Oud Wulfseweg 10. Het huis Oud Wulven had een oprijlaan en een koetshuis (Oud Wulfseweg 12).

In 1790 komt het huis in bezit van de familie Testas. Het huis ondergaat een verbouwing. De verdieping, zolder en torenkoepel worden afgebroken. De zolder van het nieuwe dak wordt als duivenhok in gebruik genomen. De hofstede wordt het nieuwe verblijf en het kasteel raakt als woonverblijf op de achtergrond.

In 1906 woont Louis Jan Anne Testas nabij Houten in het huis Klein Curaçao. Eigenaar van het huis is zijn zoon Charles François Testas. Die woont zelf op Oud-Wulven waar Louis Jan Anne Testas eigenaar van is. Op 19 juli van dat jaar vindt er een woningruil plaats, zodat beiden in hun eigen huis wonen.

Kasteel Oud-Wulven
Collectie Het Utrechts Archief
JaarEigenaar huis Oud-Wulven
1640Johan van Toll
1653Johan van Toll (zoon)
1658 ???Johan Rothé
±1671 ??? – 1688Laurens Schats
1688 – 1693 ???????
13-5-1693 ???Jaspar van Lynden
21-4-1705 ???Petrus Laurentius Schas
8-2-1706 ???Jasper van Lynden
30-10-1732Jasper Scheurwater
25-3-1747Nicolaas Mattheus van der Noot de Geeter
17-12-1753Jacob Abrahamsz. Coninck
29-5-1766Wernerus Curtius
15-1-1790Jan Louis Testas
5-10-1836Pieter Hendrik Testas (zoon)
23-9-1886Louis Jan Anne Testas (zoon)
19-7-1906Charles François Testas (zoon)
21-2-1910Vereniging Hulp voor Onbehuisden
28-1-1925Familie Hol
1935 ???Familie De Vor
Eigenaren woontoren Oud-Wulven

Autopionier

Rond 1900 woonde Charles François Testas op Oud-Wulven. Het kasteel was toen niet meer bewoonbaar en Testas huisde in de boerderij Jeannette-Oord. Hij was een van de eerste autobezitters van Nederland.

In 1939 was Oud Wulven vervallen. Er werd een restauratieplan opgesteld, maar vanwege de Tweede Wereldoorlog werd dit niet uitgevoerd. In 1947 werd dan toch met de restauratie begonnen. Door een storm in de nacht van 29 op 30 maart 1947 waaide de toren om en viel deze door de gewelven van het huis. Besloten werd om kasteel Oud Wulven te slopen.

In 1957 werden de laatste resten gesloopt. Tegenwoordig is in de gevel van het Houtens gemeentehuis een gerestaureerde poort van kasteel Oud Wulven te zien.

Geheime gang

Lokaal gaat het hardnekkige verhaal rond dat vanaf kasteel Oud-Wulven er een geheime gang liep naar kasteel Heemstede. Een ander verhaal is dat er een gang liep tussen kasteel en boerderij Oud-Wulverbroek. Van een dergelijke gang is nooit enig spoor aangetroffen. Een gang naar Heemstede zou dan 2400 meter moeten zijn en constant vol met water moeten staan. Het gebied is namelijk een ontginningsgebied met een hoge grondwaterstand. Ook een gang van 120 meter naar de boerderij onder de Oudwulfsewetering door is niet realistisch.

Deze pagina is gewijzigd op 3 december 2020