Gerecht Oud-Wulven en Waijen

Het gerecht Oud-Wulven en Waijen is in 1545 ontstaan na een samenvoeging van het gerecht Waijen en het gerecht Oud-Wulven.

In de 11e eeuw vond de ontginning van Waijen plaats. Oudwulverbroek en De Geer werden iets later ontgonnen. Over hoe deze ontginning heeft plaatsgevonden en door wie is niet veel bekend.

Oud Wulven was tot 1394 deels onderdeel van het gerecht Wulven en het gerecht van de familie Honderdmarc. Gerrit Pelgrimszoon van Luttikenhuys werd beleend met dit nieuwe gerecht Oud Wulven. Net als in het gerecht Wulven vinden er regelmatig wisseling van de gerechtsgrenzen plaats. Pas in 1545 ontstaat het gerecht ‘Oud Wulven en Waijen’ nadat Waijen ook in het bezit is gekomen van de familie Van Brakel.

Waijen en Oud Wulven

Het gerecht Oud-Wulven en Waijen bestond uit verschillende boerderijen in de ontginningsgebieden. Het centrum van dit gerecht was in het huis Oud Wulven. Tegelijkertijd met de samenvoeging in 1545 werd het schepenrecht ingevoerd. Het gerecht Oud-Wulven en Waijen bezat geen wapen.

In 1616 wordt een deel van de grond verkocht aan het nieuwe gerecht Heemstede. In 1634 wordt de ambtsheerlijkheid Oud Wulven en Waijen gekocht door Johan van Toll. Hij laat op een kunstmatige heuvel een nieuw landhuis bouwen. Daarna komt Jan Rothé er te wonen. Veel was die er niet want deze man trok als profeet rond in West-Europa.

Eigenaren gerecht Oud-Wulven / Oudwulven en Waijen

±1304
Gijsbert Honderdmarc
±1317
Albert Honderdmarc
1394
Eigenaren gerecht Oud Wulven
1394
Gerrit Pelgrimszoon van Luttikenhuys
1430
Braem van Luttikenhuys
1465
Claes Braemsdr. van Luttekenhuis
1504
Abraham Braemsdr. van Luttekenhuis
1529
Willem van Brakel
1536
Staes van Brakel
1545
Samenvoeging gerecht Oud Wulven en gerecht Waijen
1570
Dimna van Brakel
??
Andries van Wassenaar
??
Geslacht van Wassenaar
1624
Margareta
1629
Francois van Ayala (Wassenaer-familie)
1634
Johan van Toll
1658
Johan Rothé
±1671
Laurens Schats
13-5-1693
Jaspar van Lynden
21-4-1705
Pieter Schas
8-2-1706
Jasper van Lynden
30-10-1732
Jasper Scheurwater (al sinds 17 september 1731 onofficieel)
25-3-1747
Nicolaas Mattheus van der Noot de Geeter
18-12-1753
Jacob Abrahamsz. Coninck
29-5-1766
Wernerus Curtius
15-1-1790
Jean Louis Testas