De hofstede van Wulven

Foto Bert Goes


In deze voormalige omgrachte boerderij zat tot mei 2018 restaurant De Colonie, tegenwoordig ‘KEES’. Het gebouw was een hofstede dat hoorde bij kasteel Wulven dat enkele tientallen meters verderop stond. Het wordt voor het eerst vermeld in 1272 (bron). Het gaat daarbij om het rechtergebouw op de foto.

Toen in 1296 kasteelbouwer Ernst van Wulven zijn huis in leen gaf aan Floris V, graaf van Holland en Zeeland, noemde hij in de leenbrief ook de boerderij. Uiteraard gaat het hier om een andere boerderij dan het huidige gebouw.

Wanneer de gracht om de boerderij is aangelegd is onbekend, maar het lijkt erop dat dit al vroeg is gebeurd. Boerderij, voorburcht en kasteel stonden binnen hetzelfde grachtencomplex.

Het huidige voorhuis is gebouwd in de 18e eeuw. Het is mogelijk een vervanging van een eerdere hofstede. De gracht die rond de hofstede was gegraven, is vermoedelijk in de 18e eeuw gedempt. In 1827 was sprake van een woon- en achterhuis, schuur en drie bergplaatsen. De pijlers van het hek voor de boerderij zijn eveneens uit de 18e eeuw.

Toegangshek KEES komt er aan
Toegangshek van Wulven. Direct hierachter was een brug over de gracht.

Geen rechtshuis

De naam rechthuis doet geen recht aan deze hofstede. De steen op de gevel die dit aangeeft is na de sloop van het kasteel in 1828 op de gevel aangebracht. Recht in het gerecht Wulven werd altijd gesproken in het kasteel. In 1828 was het gerecht Wulven al opgeheven.

Het achterhuis is uit 1910. In 1998 is de boerderij gerestaureerd. In 2004 werd het gebouw meermalen door brand beschadigd. Herbouw volgde.

Deze pagina is gewijzigd op 1 februari 2021