De Hofstede van Wulven

KEES komt er aan

In deze voormalige omgrachte boerderij zat tot mei 2018 restaurant De Colonie, tegenwoordig ‘KEES’. Het gebouw was een hofstede dat hoorde bij kasteel Wulven dat enkele tientallen meters verderop stond. Het wordt voor het eerst vermeld in 1272 (bron).

Toen in 1296 kasteelbouwer Ernst van Wulven zijn huis in leen gaf aan Floris V, graaf van Holland en Zeeland, noemde hij in de leenbrief ook de boerderij. Uiteraard gaat het hier om een andere boerderij dan het huidige deels gebouw.

Wanneer de gracht om de boerderij is aangelegd is onbekend. Mogelijk is dit in de 15e eeuw gebeurd. In die eeuw kregen veel andere hofstedes een omgrachting.

Het huidige voorhuis is gebouwd in de 18e eeuw. Het is mogelijk een vervanging van een eerdere hofstede. De gracht die rond de hofstede was gegraven, is vermoedelijk in de 18e eeuw gedempt. In 1827 was sprake van een woon- en achterhuis, schuur en drie bergplaatsen.

Toegangshek KEES komt er aan

Geen rechtshuis

De naam rechthuis doet geen recht aan deze hofstede. De steen op de gevel die dit aangeeft is na de sloop van het kasteel in 1828 op de gevel aangebracht. Recht in het gerecht Wulven werd altijd gesproken in het kasteel. In 1828 was het gerecht Wulven al opgeheven.

Het achterhuis is uit 1910. In 1998 is de boerderij gerestaureerd. In 2004 werd het gebouw meermalen door brand beschadigd. Herbouw volgde.