Tolheffing op de wegen

Tolheffing Houten

(Collectie RHC Zuidoost Utrecht)

In de 19e eeuw telde Houten op een aantal plaatsen tolheffing. Met deze belasting werd het onderhoud van de verharde wegen betaald. Tolheffing werd ingevoerd op de weg van Utrecht naar Schalkwijk en op de weg van Houten naar Beusichem.

Utrecht-Schalkwijk

Tolheffing werd in 1841 ingevoerd op de verharde weg van Utrecht naar Schalkwijk. In Utrecht stond een tolpost bij het begin van het Houtensepad en op de kruising Herenweg/de Poort in Houten eveneens. De tol in Houten was een ‘halve tol’.

Ook werd tol ingevoerd op de oude kruising van de Trip met de Korte Uitweg. De huidige kruising is van later. In 1907 ging de weg over in handen van de provincie en werd de tolheffing gestaakt. Het tolhuis in Houten bij de Herenweg is rond 1974 afgebroken.

Houten – Beusichem

Een verharde weg werd ook aangelegd van Houten naar Beusichem. Op de kruising waar de Beusichemseweg, de Kapelleweg en de Zuwedijk samenkwamen, stond vanaf 1842 een tolpost. In 1857 bleek de tol te weinig op te leveren en werd de provincie eigenaar van de weg. Het tolhuis op de Kapelleweg kreeg op 30 april 1970 te maken met brand en werd daarna gesloopt.

Tull en ’t Waal

In 1872 wordt in het gemeentearchief ook gesproken over tol in Tull en ’t Waal. Op oude kaarten zijn echter geen tolposten in deze gemeente aangegeven.