Waterschap Lee- en Rietsloot

De waterhuishouding in het lager gelegen gebied tussen Houten en Odijk was tot in de eerste helft van de 17e eeuw een bron van zorg. Dit gebied tussen de Werkhovense en Houtense stroomrug had te maken met wateraanvoer van de stroomruggen. In het laagste deel waren honderden jaren na de ontginningen altijd nog stukken moeras te vinden. De waterhuishouding ging in de 16e en 17e eeuw dan ook gepaard met frustratie en strijd tussen de boeren onderling.

Waterschap Rijsbruggerwetering

In 1614 werd het Waterschap Rijsbruggerwetering opgericht (Omgeving Achterdijk). De boeren in dit gebied werkten samen aan het verbeteren van de waterhuishouding. Boeren buiten dit waterschap moesten alle zeilen bijzetten om het overtollige water kwijt te raken. Het gaat dan om de landen van o.a. boerderij Overdam en de Hennesprong, maar over de boerderijen langs het Oostromsdijkje in de huidige gemeente Bunnik.

KA sloot in Waterschap Lee- en Rietsloot
Centrale ontginningssloot in het waterschap Lee- en Rietsloot

Zo verscheen een kade langs een centrale ontginningssloot, die het land van De Hennesprong moest beschermen. Deze sloot kreeg al snel de naam Ka-sloot, die afkomstig was van de aanwezige kade (bron). Die kade werd dan weer stiekem doorgestoken, omdat de buren teveel water op het land hadden.

Waterschap Lee- en Rietsloot

De oplossing voor de strijd was de oprichting van het waterschap Lee- en Rietsloot in 1634 (bron). Een van de problemen die moest worden opgelost was dat het naastgelegen waterschap Rijsbruggerwetering de Rietsloot had afgesloten, waardoor het Waterschap Lee- en Rietsloot niet meer kon afwateren op de Kromme Rijn. Via de Ka-sloot (tegenwoordig ook Leesloot) en de Leesloot werd het water naar de Houtensewetering afgevoerd. Dit leidde weer tot klachten van de gerechten Schonauwen en Wulven.

De drie heemraden van het Waterschap Lee- en Rietsloot functioneerden onder toezicht van de schout van het gerecht Houten.

Het Waterschap Lee- en Rietsloot omvatte ook de tegenwoordige wijk De Meren in Houten-Zuid. Deze wijk ligt redelijk hoog, maar het gebied was interessant vanwege de ligging van de Leesloot. Het waterschap bemoeide zich dan ook met de gehele Leesloot tussen de Houtensewetering en de omgeving van Overdam.

In oktober 1929 werd het waterschap uitgebreid tot aan de Binnenweg. Het waterschap werd in 1969 opgeheven en ging over in het Waterschap Schonauwen.

Deze pagina is gewijzigd op 25 april 2021