Boerderij Overdam

Boerderij Overdam in 2010
Boerderij Overdam in 2010

In 1263 werd door de kerk een stuk land uitgegeven aan Willem Overdam. Willem bouwt er een boerderij en exploiteert het land.

Deze boerderij komt op 14 november 1357 voor het eerst in de documenten voor, als deze wordt doorverkocht aan Rumer uten Goye, die een bastaardzoon is uit het geslacht Ten Goye. Uit archeologisch onderzoek in 1979 blijkt dat er geen oudere sporen zijn dan de periode 1350-1400.

Nadat eerst in 1412 de Karthuizers eigenaar zijn, wordt in 1418 het Utrechts kapittel van Oudmunster eigenaar van Overdam. Een boer pachtte de boerderij en het land. Het kapittel van Oudmunster had in de boerderij één kamer gereserveerd voor vergaderingen en om de pacht te ontvangen van andere Houtense boeren.

Boerderij Overdam in 1958
Boerderij Overdam in maart 1958 (Collectie Utrechts Archief)

Gracht

In het begin van de 15e eeuw wordt er een gracht om de boerderij gegraven. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze gracht 1,5 meter diep was en plaatselijk zelfs 2,6 meter diep. De gracht had hier en daar een breedte van 17,5 meter. In de gracht is aardewerk gevonden uit 1350 (bron). De gracht aan de noordkant liep direct langs de huidige boerderij.

Op een tekening uit 1626 is een uitbouw (schuur) te zien en zijn er twee hooibergen, een ander bijgebouw en een poortgebouw te zien. Overdam valt in deze jaren volgens officiële documenten onder Loerik.

Overdam

Het poortgebouw aan de noordkant is dan ook waarschijnlijk in die tijd neergezet. De huidige vorm van de boerderij dateert uit 1665 (bron). Dat betekent dat het tweede krukhuis op dat moment moet zijn gebouwd.

Waterhuishouding

Het land van deze boerderij had te maken met teveel aan water. Hierdoor was er in de 15e en 16e eeuw regelmatig strijd met de buren. Een kade langs de Ka-sloot moest het water van de Werkhovense stroomrug op afstand houden. Pas in 1634 kwam er een oplossing met de oprichting van het waterschap Lee- en Rietsloot.

In 1674 raakte de boerderij beschadigd door overtrekkend noodweer (bron). Pas in 1773 verkoopt het kapittel van Oudmunster de boerderij. Er volgen daarna verschillende eigenaren en restauraties.

Sloop poortgebouw

In 1900 is het poortgebouw nog in tact en wordt enkele jaren later gesloopt (bron). Vanaf 1950 wordt de gracht gedempt met afval en in 1970 is dit afgerond. Deze is aan de westzijde nog terug te zien als een verlaging in de tuin. De hooiberg en veeschuren zijn in de jaren 60 verdwenen.

In 1978 en in het begin van de 21e eeuw is boerderij Overdam grondig gerestaureerd. Sinds 1978 heeft de boerderij geen agrarische functie meer. De naastgelegen nieuwbouwwijk draagt de naam van deze boerderij.

1263Land uitgegeven
1357Rumer uten Goye
1400Hendrik van Rijsenburg
1412Karthuizer klooster
1418Kapittel Oudmunster
±1420Omgrachting
1600Aanbouw van achterhuis
1665 Bouw huidig huis
1773Kapittel Oudmunster verkoopt
±1910Sloop poortgebouw
±1950Demping gracht

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021