Burgemeester Bijleveld (Henk)

Officiële naam: Willem Hendrik Bijleveld
Burgemeester van Houten tussen 1 december 1972 en 25 april 1983
Geboren: 3 december 1938 te Utrecht
Overleden: 20 augustus 2015 te Bilthoven

Burgemeester Bijleveld in 1983
(Burgemeester Bijleveld in 1983, collectie RAZU)

Burgemeester Bijleveld (VVD) was de opvolger van burgemeester F. Albers Pistorius en werd opgevolgd door burgemeester A. Bransen.

Burgemeester Bijleveld was 33 jaar toen hij werd benoemd als burgemeester van Houten. Daarvoor was hij wethouder in Leusden. Hij kreeg te maken met een forse uitbreiding van Houten, dat toen bekend stond als “Groot Houten”. Tijdens zijn ambtsperiode groeide Houten van 7300 naar 12.000 inwoners. Hij vond dat Houten niet meer dan een groot dorp mocht worden. Dat betekende geen flats en alle woningen kregen een kap.

Gijs Jonkers, Arie van Rooijen en burgemeester Bijleveld worden beschouwd als personen die de basis hebben gelegd voor het huidige Houten.

Allereerst werd in 1973 de wijk Den Oord gebouwd. In 1978 volgde de wijk De Lobben, vrijwel direct gevolgd door de eerste bouwtaak. Vanaf dat moment koos Houten voor woonwijken met een Rondweg en het bekende Houtens fietssysteem. Onder Bijleveld kreeg Houten weer een treinstation.

Bijleveld stond bij zijn ambtenaren bekend als een harde werker en een krachtig bestuurder. Onder leiding van Bijleveld werd op 28 september 1981 een nieuw tijdelijk gemeentehuis betrokken aan de Standerdmolen. Daarmee kwam een eind aan de jarenlange noodhuisvesting van de Houtense ambtenaren. In een boerderij ernaast waar nu De Molen is, woonde Bijleveld.

Bokma

Het college dat werkzaam was met Bijleveld gaf elkaar bij een verjaardag een fles Bokma. Dit was in feite dezelfde fles die elke keer werd doorgegeven. Dit ging goed totdat een van de collegeleden de Bokma open maakte. Er bleek toen water in te zitten.

Bijleveld was tussen 1974 en 1983 bestuurslid van de Utrechtse afdeling van Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij stopte in 1983 zijn functie als burgemeester en werd per 26 april 1983 directeur dienstverlening bij het medisch centrum Berg en Bosch in Bilthoven. Vanaf 1992 functioneerde Bijleveld als rechter. 15 jaar verzorgde hij zijn zieke vrouw en drie jaar na haar overlijden, stierf hij zelf.

Deze pagina is gewijzigd op 7 maart 2020