Gemeentehuis Houten

Sinds 1735 vergaderde het gerechtsbestuur en later het gemeentebestuur in herberg de Roskam. Dit hielden ze ruim 140 jaar vol. Burgemeester van Raven besloot toen tot het bouwen van een gemeentehuis, direct tegenover de herberg.

Op 19 oktober 1875 legt burgemeester Samuel van Raven de eerste steen voor het Houtense gemeentehuis op De Brink (Het Plein). De gemeenten kregen steeds vaker te maken met maatschappelijke taken en die konden niet langer meer thuis bij de burgemeester op de Molendijk (tegenwoordig Molenland) worden gedaan. 

In 1917 was het gemeentehuis te klein en werd het dak opgetakeld. De aannemer uit Jutphaas bouwde er vervolgens een verdieping tussen. Vanaf dat moment was er ruimte voor burgemeester Waller en voor de gemeentesecretaris. Achter het gemeentehuis was een politiecel.

Op 31 december 1935 waren er 13 personen in dienst bij de gemeente Houten. Deze zaten niet allemaal in het gemeentehuis. De gemeente-arts had een eigen woning en de gemeentelijke vee-arts eveneens.

Gemeentehuis Houten in 1934 (Collectie RAZU) – Ingekleurd –

In november 1944 werd de school naast het gemeentehuis gebombardeerd. Ook het gemeentehuis Houten had flinke schade. Hier was op dat moment een politiebureau en distributiekantoor gevestigd. De gemeentesecretaris was rond 1943 al vertrokken naar de onderste verdieping van De Grund, een huis aan Utrechtseweg (de huidige Poort). In 1953 werd het volledige gebouw van De Grund in gebruik genomen als gemeentehuis.

Samenvoeging

Op 1 januari 1962 werden Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal samengevoegd. Er was toen behoefte aan kantoorruimte voor 8 ambtenaren. Daarnaast waren er 3 technische medewerkers in de buitendienst.

In de winter van 1969/1970 puilde het huis De Grund uit van de medewerkers. Besloten werd een noodkantoor in de tuin te plaatsen. De 18 medewerkers van de gemeente Houten konden weer even vooruit.

Gemeentehuis Houten aan de Utrechtseweg
De Grund met noodlokalen rond 1975 (O. Wttewaall)

In 1975 waren er 29 personen in dienst, waarvan een deel zich bezig hield met de groeitaak van Houten die vanaf november 1978 zou aanvangen. De behuizing in de tuin van De Grund werd uitgebreid.

Op 1 juli 1978 was dit gegroeid tot 39 personen en werd er weer een noodgebouwtje bij geplaatst. Te weinig, want in het voorjaar van 1979 waren er al 54 ambtenaren in dienst en werd voor de vierde keer de noodlocatie bij Huize De Grund uitgebreid.

Gemeentehuis Houten in 1981
De Grund met noodlokalen in 1981 (O. Wttewaall)

Gemeentehuis Houten naar Standerdmolen

Het ging hard en in 1981 waren er al 84 ambtenaren werkzaam in het gemeentehuis Houten. Onder leiding van burgemeester W.H. Bijleveld werd een nieuw tijdelijk kantoor betrokken aan de Standerdmolen (De Sijnsmeester). In dit gemeentehuis was een raadszaal, maar geen kantine. Na afloop dronken de raadsleden na in de kamer van de burgemeester.

Onderstaande foto toont het kantoorcomplex. Het gemeentehuis betreft alleen het bovenste deel.

Tijdelijk gemeentehuis Houten in 1982
Tijdelijk gemeentehuis Houten in 1982 (Collectie Het Utrechts Archief)

Ondertussen kwamen de plannen voor een gemeentehuis naast het station gereed. Op 25 november 1987 werd deze opgeleverd en trok het ambtelijk apparaat met burgemeester A. J. Bransen erin.

Gemeentehuis Houten in 1993
Gemeentehuis in 1993. De ingang is aan deze zijde. (Collectie Het Utrechts Archief)

Komeet op Houten

Amper 10 jaar later besluit burgemeester A.B.L. de Jonge plannen te ontwikkelen voor opnieuw een nieuw gemeentehuis. De kosten worden begroot op 51 miljoen gulden en hiervoor zou de OZB 40% moeten stijgen. Dit keer kwam de burgerij in opstand, vanwege de hoge kosten. De actiegroep “Wij zijn boos” haalde rond de eeuwwisseling duizenden handtekeningen op.

Toch meende de burgemeester dat ondanks de protesten van de bevolking het nieuwe gemeentehuis er zou komen. “De kans dat een komeet op Houten zou inslaan was even groot, als dat er geen nieuw gemeentehuis zou komen”, meldde de Jonge. Het nieuwe gemeentehuis moest worden gebouwd naast de Rabobank aan De Koppeling.

Na zijn aftreden in 2000 is in 2006 het huidige gemeentehuis verbouwd. De locatie Het Kant is verlaten en de ingang is verplaatst naar het Onderdoor. Sommige diensten zijn gecentraliseerd met andere buurgemeenten.

Bron: o.a. Tussen Rijn en Lek (1982)

Meer informatie