Belgische vluchtelingen (1914)

In 1914 trok het Duitse leger België binnen. Het duurde niet lang of ook de Houtense dorpelingen kregen te maken met Antwerpse vluchtelingen. Deze woonden gedurende enkele weken bij de inwoners in huis of in de openbare school.

Nadat in augustus al een klein stroom Limburgers naar Nederland was gekomen, volgden begin oktober zo’n 1 miljoen Belgen uit de omgeving van Antwerpen. Aanleiding was een oproep van het gemeentebestuur de stad te verlaten, vanwege dreiging van een luchtbombardement. De vluchtelingen uit Antwerpen en wijde omgeving trokken vooral naar Zeeland en Noord Brabant. De schrijnende taferelen kunt u nalezen in het Historisch Nieuwsblad.

Vluchtelingen in Houten

Slechts een klein deel (ongeveer 8200 personen) kwam in de provincie Utrecht terecht. De ruim 2100 inwoners van Houten vingen daarbij 84 vluchtelingen op. In de gemeenten Tull en ’t Waal en Schalkwijk werden geen vluchtelingen opgevangen.

In het vluchtelingenregister dat is te vinden in het Utrechts Archief is de registratie van alle personen terug te vinden. De meeste vluchtelingen kwamen binnen op 12 oktober. Burgemeester Waller had de leiding van het vluchtelingencomité in Houten.

Tussen de dorpelingen of in de school

De Belgen werden ondergebracht bij de inwoners in huis. Enkele vluchtelingen in Houten kregen een onderkomen in de openbare school. Een snelle blik op de huisnummers laat zien dat Waller zelf geen vluchtelingen in huis had opgenomen.

De meeste mensen waren dertigers of veertigers al dan niet met kinderen. Een enkeling had de leeftijd van 70 jaar overschreden. Het waren mensen met normale beroepen voor die tijd, zoals een haarwerker, caféhoudster, letterzetter, sluiswachter, wasvrouw, kleermaakster, winkelierster en schoenmaker. Ze hadden hun hebben en houden achter zich gelaten, op vlucht voor de Duitsers. Een vluchteling had de Nederlandse nationaliteit en een ander de Engelse.

Vertrek

Enkele weken na de aankomst vertrokken de vluchtelingen weer. Vooral omdat de regering in Den Haag dit stimuleerde. Bovendien was Antwerpen gevallen en niet gebombardeerd. In december 1914 en in het voorjaar van 1915 kwamen nog enkele vluchtelingen in Houten aan, zodat het totaal op 89 uitkwam.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021