Laat Romeinse tijd (270 / 450)

Laat Romeinse tijd

Vanaf 271 komen de Franken steeds vaker het Gallische keizerrijk binnen en in het jaar 274 is er een grote inval. Generaal Postumus verliest zijn macht.

De bevolking in onze regio daalt in deze periode en uiteindelijk blijft er 15% van de aanwezige nederzettingen over. Geschat wordt dat in de Laat Romeinse tijd zo’n 300 a 400 personen op het platteland van het Kromme Rijngebied woonden (bron)

Locaties waar in de Laat-Romeinse tijd bewoning voorkomt zijn: Burgemeester Wallerweg, Tiellandt, Langeweg, Heidetuin, Binnenweg (De Geer), Oud Wulfseweg, Tuurdijk en Groenedijkje. Ook elders zoals in het huidige Noord-Holland en Friesland verdwijnt de bevolking. Hier wordt aangenomen dat zeespiegelstijging de oorzaak is.

Landschap

De lagere delen in Houten worden in deze periode natter en onbegaanbaar. Vooral rond het jaar 282 is er een grote overstroming van de Rijn en haar lokale restgeulen. Het natuurlijk gemengd bos komt langzaam weer terug op de Houtense en Jutphase stroomrug. Vooral Eiken en Elzen groeiden goed. Het gebied rond de Pothuizerweg staat voornamelijk onder water. In de Laat-Romeinse tijd is er geen bewoning meer in Schalkwijk. De Limesweg ten noorden van Houten wordt niet meer onderhouden.

Germania Secunda

Na tientallen jaren onrust herstellen de Romeinen in het jaar 284 hun gezag. We vallen nu onder het West Romeinse Keizerrijk. Vanaf het jaar 297 volgt reparatie van de oude Rijngrens.  Onze regio valt voortaan onder Germania Secunda en wordt een militaire zone.

Een Romeinse schrijver meldt dat in de periode 293/297 de Franken uit Batavia zijn verjaagd. Dit kan propaganda zijn van de schrijver. Archeoloog Heeren vermoedt dat iedereen opdracht heeft gekregen te vertrekken, zodat de Germania Secunda een militaire zone kon worden (bron).

Waal nieuwe noordgrens

Rond het jaar 358 wordt de opnieuw verzwakte noordgrens weer versterkt. De druk van de Germanen op de grens wordt groter en groter. Hoewel in onze regio officieel de Rijn de grens is, was dit in de praktijk de Waal. Het gebied tussen de Waal en de Rijn wordt ondertussen bevolkt door de Franken. (bron). De komst van Franken wordt ondersteund door archeologische sporen die zijn gevonden in Tiel en Geldermalsen (bron). Maar ook aan de Heidetuin.

Rijnlegers naar Rome

Rond 401/402 worden alle Romeinse Rijnlegers teruggeroepen naar Rome. Veelal waren dit legereenheden in Duitsland. Overgebleven Franken die zich Romeins voelden nemen de verdediging over. In 406 trekken Germaanse stammen bij Mainz massaal de Rijngrens over. Tegenkeizer Constantijn III reageerde door deze stammen om te kopen met goud en liet hun het verdedigingswerk doen tegen andere binnendringende stammen.

Pas in 411 als keizer Constantijn III zijn gezag verliest, trekken de Romeinen zich volledig terug (bron). Het eind van het Romeinse Rijk voor Houten kan dan voorzichtig rond het jaar 411 worden gesteld.

De Frankische leiders profileren zich vooral in de buurt van de Romeinen die op dat moment in het zuiden van België zijn gevestigd en reizen de terugtrekkende Romeinen achterna.

Tijdlijn

271-274Franken vallen binnen
274Romeinen trekken zich terug
Circa 282Grote overstroming treft het landschap
297Terugkeer Romeinen, herstel noordgrens. Bevolking wordt verplaatst.
358Versterking noordgrens, Waal praktische grens
402Romeinse Rijnlegers teruggeroepen
406Nieuwe aanval Germanen
411Houten niet meer Romeins
±440Franken trekken weg

Vici.org
Hieronder de kaart van vici.org met Romeinse vondsten in onze buurt. Je kunt rondkijken in heel Houten en de regio.

Deze pagina is gewijzigd op 20 april 2022