Jacob Waller 50 jaar burgemeester

Het is 21 januari 1924. Burgemeester Waller gaat zoals bijna elke ochtend naar het dorp toe. Hij woont even buiten het dorp in huize De Grund. Dat doet hij al bijna 47 jaar lang. Op de kerktoren hangt een vlag. Naarmate hij dichterbij het dorp komt ziet hij dat huis aan huis een vlag is uitgestoken.

Waller is 50 jaar burgemeester. Eerst een aantal jaar in Koudekerk aan de Rijn en daarna in Houten. Waller had al aangekondigd dat hij geen groot jubileum wilde geven. In tijde van armoede die de jaren 20 kenmerkte, vond hij dat niet gepast. Bovendien was Jacob Waller niet de man om zich te laten eren. De bewoners wisten van zijn wens, maar lieten deze kans op een feest niet gaan. En dus is het gehele dorp in vlaggen gehuld.

Receptie

In de raadszaal van het gemeentehuis op De Brink is een receptie. In een onafgebroken stroom komt de bevolking van Houten ernaar toe. Beneden worden ze ontvangen door drie imposante gedecoreerde veldwachters en de gemeentebode.

Ook de commissaris der Koningin, Graaf  van Lynden van Sandenburg is aanwezig. Hij bevordert burgemeester Waller tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast zijn aanwezig de burgemeester Fockema Andrea van Utrecht, de wethouders, een vertegenwoordiger van het Waterschap Houten en een vertegenwoordiger van het elektriciteitsbedrijf PUEM. Ook zijn zoons uit Heerlen en Rhenen zijn overgekomen.

Schoolkinderen

Om half 12 verschijnen leerlingen van de RK-school. Op het bordes wordt de burgemeester toegezongen. Tegelijkertijd worden foto’s gemaakt. Onderstaande foto lijkt er op, echter aan het blad aan de bomen te zien, is deze foto niet in januari gemaakt. In de middag is er een receptie in De Grund waar kennissen en vrienden op af kwamen.

Jacob Waller zou nog een jaar burgemeester van Houten blijven. In 1926 sterft hij. Zijn graf is nog steeds te zien op de begraafplaats aan de Ireneweg. In totaal was hij 48 jaar burgemeester van Houten.

(Bron: Het Nieuws 22 januari 1924)

Jacob Waller tijdens zijn afscheid
Burgemeester Jacob Waller vermoedelijk tijdens zijn afscheid in 1925. (Collectie RAZU)

Deze pagina is gewijzigd op 13 september 2021