Windmolens Houten

Windmolens Houten

Met de bouw van Houten-Zuid wordt ook gekeken naar de duurzaamheid. Er komen diverse projecten zoals aardwarmte, stadsverwarming, zonnepanelen, grijze waterleiding, wadi’s en windturbines. Plannen om windturbines in Schalkwijk te realiseren waren eerder al gestrand.

Vanaf 2000 wordt de bevolking geïnformeerd op de komst van de windturbines. Drijvende kracht is de coöperatie UWind, die sinds 1996 met windmolenplannen bezig is. Omdat het bestuurlijk een chaos in de gemeente is, lukt het pas om in januari 2004 de plannen voor de windmolens op de politieke agenda te krijgen. De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de komst van de windmolens. Dit wordt gerealiseerd in een ecologische zone die was bestemd voor natuur langs het Amsterdam Rijnkanaal. In een reactie verenigen omwonenden zich in het comité AR-Veerwagenweg. Hun bezwaren worden door de gemeente Houten afgewezen.

Verzet windmolens Houten

Wanneer in 2005 Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) wordt opgericht, zijn er aanhangers van dit comité bij deze nieuwe partij betrokken. Begin 2006 wordt er door ITH voor de verkiezingen geflyerd in de wijk De Muren over de komst van de windmolens. De huizen in Het Water die het dichtst op de windturbines staan, zijn op dat moment nog niet gebouwd. Diverse inwoners zijn niet op de hoogte van de plannen en bellen naar de gemeente. De burgemeester beschuldigt ITH van onrust zaaien.

In mei 2006 keurt de provincie de windmolens bij De Meerpaal goed. Alhoewel de provincie liever windmolens bij de Goyerbrug ziet, laat ze Houten experimenteren. Ook worden de eerste procedures bij de Raad van State gevoerd. De gemeenteraad bekrachtigt in 2008 opnieuw haar besluit uit 2005. Alleen ITH stemt in de gemeenteraad tegen windmolens op die locatie.

Er zijn deze tijd diverse gerechtelijke procedures en hoorzittingen die afwisselend een winnaar kennen. Even lijken de windmolens van de baan te zijn, maar uiteindelijk komt er dan toch een vergunningaanvraag. De bewoners van Houten-Zuidwest richten als reactie in 2009 de Stichting Gigawiek op. In juni 2010 wordt de definitieve vergunning afgegeven. De windmolens moeten voldoen aan zware maatwerk voorschriften. Na enkele gerechtelijke procedures wordt deze in december 2011 definitief.

De bouw van Windpark Houten

Eind 2012 start de bouw en de molens zijn hoger dan was aangekondigd. Eind juni 2013 wordt de eerste elektriciteit geleverd. De verantwoordelijke windmolenwethouder van destijds is ondertussen burgemeester van Houten.

Al direct bij het in werking zetten van de windmolens ervaren inwoners last van slagschaduw. Het blijkt dat de molens moeten worden ingeregeld, maar de communicatie hierover komt pas op gang als het leed is geschied.

De bewoners lopen direct tegen muren op bij gemeente en exploitant Eneco en de ambtelijke raderen van samenwerkende gemeenten. Op 4 oktober 2013 wordt het windpark geopend. In de winter van 2013 en 2014 blijkt vooral de nachtelijke geluidsoverlast een rol te spelen. Zelfs een stilstaande molen veroorzaakt geluidsoverlast.

Het eerste jaar wordt duidelijk dat de Houtense windmolens minder opwekken dan wordt gedacht. De molens staan 60 tot 70 procent van de tijd stil. De opbrengst is 70% van de oorspronkelijke verwachte opbrengst. Met de verkiezingen van 2014 wordt er een college gesmeed rond de komst van een tweede windpark bij de Goyerbrug.

Wanneer in 2015 vijf windmolens bij Het Klooster in Nieuwegein naast Windpark Houten worden neergezet, blijkt dat deze constant draaien en die in Houten vaak stil staan.

Bij evaluatie in oktober 2015 door de Universiteit Utrecht wordt een vernietigend rapport over Windpark Houten gepresenteerd. De gemeente Houten en energiebedrijf Eneco hebben veel fouten gemaakt. Verder zijn bij de locatiekeuze en inrichting van het park keuzes niet goed onderbouwd. De windmolen-wethouder van dat moment biedt zijn excuses aan en noemt zichzelf een ‘nederige wethouder’. De plannen voor een windmolenpark bij de Goyerbrug worden geparkeerd en een belangrijk doel van het college is mislukt. De bevolking is ondertussen verdeeld.

Windpark Goyerbrug

Met de nieuwe periode van het college zijn de windmolens opnieuw een thema bij de onderhandelingen. De aandacht heeft zich verplaatst naar het windpark Goyerbrug op de grens met de gemeente Wijk bij Duurstede. Ook in ’t Goy barst protest los en een derde groep bewoners verenigt zich. De gemeente Houten die eerder nog innig samenwerkte met de gemeente Wijk bij Duurstede, heeft 2018 in haar ex-partner een tegenstander gevonden. Ook vanuit Culemborg klinkt protest. De initiatiefnemers van het windpark Goyerbrug hebben hinder van de zaken die eerder verkeerd zijn gegaan bij windpark Houten.

In 2019 legt Wijk bij Duurstede zich neer bij haar verzet, nadat duidelijk is geworden dat de provincie aan de touwtjes trekt. Sinds maart 2019 worden participanten geworven en eind mei 2019 gaat de Houtense gemeenteraad akkoord met de plannen (ITH, SGP en PvdA stemden tegen).

windpark goyerbrug
Gele t-shirts van tegenstanders op een informatiebijeenkomst. Rechts in oranje jas de initiatiefnemer van windpark Goyerbrug

In 2021 komen de plannen voor Goyerbrug in zwaar weer bij de Raad van State. Tegelijkertijd heft Eneco de maatwerkvoorschriften op voor het windpark Houten.

Deze pagina is gewijzigd op 25 juli 2021