Burgemeester de Jonge (Aat)

Officiële naam: Aat Bram Louis
Burgemeester van Houten tussen 16 september 1992 en 1 november 2000
Geboren: 14 januari 1953 te Leiden

Burgemeester Aat de Jonge (CDA) was eerder burgemeester van Nieuwleusden en lid van de Tweede Kamer. In 1992 kwam hij naar Houten ter opvolging van burgemeester A. J. Bransen. Binnen een jaar was er al een crisis binnen de Houtense gemeenteraad (bron).

De Jonge werd in Houten opgezadeld met een tweede bouwtaak. Onder zijn leiding werden de plannen ontwikkeld voor Houten-Zuid. Een probleem waar De Jonge tegenaan liep was de grondverwerving voor deze bouwtaak. Boeren kozen soms voor zelfrealisatie en in de praktijk betekende dit dat projectontwikkelaars bouwden en dat er voor de sociale sector geen ruimte was.

De Jonge werd ook geconfronteerd met de financiering van de Rondweg. Nadat bleek dat de provincie niet mee wilde betalen, ontpopte De Jonge zich als een strijdbare burgemeester voor de Houtense gemeenschap. Uiteindelijk werd het geldtekort opgelost door meer woningen te bouwen.

In 1998 kwam Houtens Belang in het college. Burgemeester De Jonge kreeg te horen dat hij zich voortaan met het proces moest bezighouden en de inhoud aan de wethouders moest overlaten. Ook kreeg in dat jaar om moverende redenen een topambtenaar een standbeeld van het Houtens college.

Houten was in de periode dat De Jonge burgemeester was een rijke gemeente. Zo werd de komst van een IKEA aan het begin van de jaren negentig geweerd (bron).

Koningin en Floriade

De Jonge profileerde Houten ook. Zo lukte het hem om de Koningin in 1999 op Koninginnedag naar Houten te halen. De Floriade kreeg hij niet naar Houten.

Aan het eind van de eeuw ging het fout met de bestuurderskunsten van burgemeester de Jonge. Binnen een deel van de Houtense politiek was wantrouwen ontstaan over de besloten bestuurscultuur. Een aanklacht met rechtszaak tussen een raadslid en burgemeester De Jonge en andersom was het gevolg. Houten kreeg te maken met een bestuurlijke chaos.

Daarnaast probeerde hij ondanks grote weerstand onder de bevolking, de bouw van een nieuw gemeentehuis er door te drukken. Dit gemeentehuis zou 50 miljoen gulden kosten en de OZB zou daarvoor 40% moeten stijgen. Ook de kosten van de brandweerkazerne liepen uit de begroting, waarvoor De Jonge het boetekleed aantrok.

Burgemeester de Jonge noemde ook internet een hype. Hij kon toen niet voorzien dat internet juist een nieuw tijdperk zou betekenen.

Vertrek

In september 2000 kondigt burgemeester de Jonge zijn vertrek aan. Hij treedt dan in dienst als commercieel directeur bij een lokale projectontwikkelaar die actief was in Houten-Zuid en betrokken was bij de restauratie van kasteel Heemstede. De reacties op zijn vertrek waren wisselend. Belangrijkste officiële reden voor zijn vertrek was de sfeer in de gemeenteraad. In de praktijk speelden er ook privé-redenen. 

De Jonge wordt opgevolgd door burgemeester Jan Westra, die de politieke rust weet terug te brengen. Westra kreeg nog wel te maken met de val van het college, nadat bleek dat er een financiële chaos was achtergelaten. Naast een wethouder, vertrokken ook twee of drie topambtenaren.

In 2018 werd bekend dat in Dronten een zwembad naar hem wordt genoemd. In een afscheidsinterview met Omroep Flevoland in het najaar van 2018 noemde De Jonge de periode in Houten bestuurlijk het interessants.

Deze pagina is gewijzigd op 1 oktober 2020