Ambachtsheer Jan Rothé, de afgod van Nederland

Een van de meest bijzondere ambachtsheren die de regio Houten heeft gekend, was ongetwijfeld Jan Rothé. Hij was Heer van Oud-Wulven en Wayen, maar heeft waarschijnlijk weinig aandacht voor zijn gerecht gehad. Profeet Rothé was vooral druk met de komst van een duizendjarig rijk.

Jan Rothé werd geboren op 2 december 1628 als lid van een rijke Amsterdamse koopmansfamilie. Zijn moeder overleed tijdens het kraambed. Van zijn stiefmoeder kreeg hij Bijbelles en de serieuze en gevoelige Jan ontwikkelde zich al snel tot een bijzonder persoon.

Tot profeet geroepen

In 1652, op zijn 24e werd hij tot profeet geroepen. Hij wandelde in het Haagse Bos, toen hij het gezicht van God in een vijver zag. Hij schrijft: „Hij tot mij sprack: Ick neeme u aen tot mijn knecht om de werelt mijne oordeelen voor te dragen, gaet ende propheteert den Volcke haer oordeel“.

Direct daarna trok Jan Rothé door de Nederlandse steden en vertelde dat Amsterdam door vuur zou worden verwoest, waarna zij een heerlijke toekomst tegemoet zou gaan. Hij stuurde brieven aan predikanten, de overheid en buitenlandse regeringen. Zijn knecht zei later dat hij de indruk had dat Rothé of ziek, of gek, of zwak van hersenen was.

Vijfde Monarchist

Rothé was prediker van de Vijfde Monarchist. Deze organisatie meende dat in het jaar 1666 de Vijfde Monarchie zou aanbreken en hij wilde de mensen hierop voorbereiden. In het vijfde koninkrijk zouden de tienden (belasting) worden afgeschaft, zou de wet worden hervormd, werden de armen verheven en de rijken vernederd. Er zou geen zwaar werk meer verricht hoeven te worden en hongersnood en ziekten zouden tot het verleden behoren.

Johan rothe
Waarschuwing over de aanstaande bestraffing van het land door God, 1668. Prent van de plagen die de Nederlanden zullen treffen: vuur vanuit de hemel, brandende steden, stormen die overstromingen brengen en bomen afbreken. Bergen vallen om, walvis op zee, dansend duivels met fakkels.

Opgepakt

Toen Johan Rothé in 1654 overstak naar Engeland en vertelde dat “Jezus als koning op Aarde heerschen zou”, werd hij gevangen gezet. Na zijn vrijlating in 1658 reisde hij naar Denemarken en Pruisen. Ondertussen was zijn vader overleden en kreeg hij een erfenis van 269.000,- gulden. Een enorm bedrag voor die tijd. Ook werd hij eigenaar van het kasteel Oud Wulven en het gerecht Oud-Wulven en Waijen.

Veel was hij daar niet, want Rothé was druk met zijn voorspellingen. “Na vele catastrofen zouden Engeland en Nederland zich met alle vromen op Aarde verenigen om het rijk van de boze te vernietigen, waarna het duizendjarig rijk zou aanbreken met Amsterdam als het nieuwe Jeruzalem.

Engelse koning

Hij wist indruk te maken op de Engelse koning en werd in 1660 in de Engelse adelstand verheven. Hij trouwde in datzelfde jaar in Goring House, de voorloper van Buckingham Palace. Sir John en Lady Rothé staken vervolgens het Kanaal over met een schip van de koninklijke vloot en vestigden zich op hun buitenhuis Oud-Wulven. Vanuit dit hoofdkwartier bereidde hij zich voor op het naderende duizendjarig vredesrijk.

In de zomer van 1661 keerde hij met zijn vrouw kort terug naar Londen, waar hun zoon werd geboren. Echter binnen enkele maanden waren ze weer in kasteel Oud-Wulven, waar volgens een latere verklaring van het personeel hij rusteloos was en veel visioenen had.

Johan Rothe
Spotprent: De groote afgodt van Hollant 1674

1666

In 1666 gebeurde er niets, maar in het rampjaar 1672 toen Nederland vier oorlogsverklaringen kreeg te verwerken, was er voor Johan Rothé een groot aantal volgelingen. Hij had namelijk kort daarvoor de inval van de Engelsen en Fransen goed voorspeld. Waarschijnlijk was dit ook de reden dat hij kasteel Oud-Wulven en het gerecht in 1671 had overgedragen aan Laurens Schats.

Hij trok in 1674 met een menigte richting Noord Duitsland om daar het duizendjarig rijk te stichten. Uiteindelijk viel zijn aanhang uit elkaar. In 1677 werd hij opgenomen en op aandringen van zijn invloedrijke familie kwam hij in 1691 vrij. In 1700 werd hij nog steeds bespot. In 1702 stierf Rothé.

Interessant

Deze pagina is gewijzigd op 5 december 2020