Nederzetting Overdam

Tussen juli 1997 en juni 1998 is er op verschillende locaties in het huidige Houten-Zuid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de verschillende wijken gebouwd.

Een van die locaties lag in de wijk Overdam (De Meren). Hier is een volledig nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd onderzocht. Het is een van de volledigste onderzoeken die in Houten is uitgevoerd.

Deze afbeelding toont in het rood waar de archeologen 58 opgravingsputten hebben aangelegd. Het resultaat was de vondst van 7 huisplattegronden uit de Romeinse tijd.

Het gaat om een kleine nederzetting van een of twee boerderijen tegelijkertijd. Afhankelijk van de periode stonden de huizen op een andere locatie. De boerderijen maakten onderdeel uit van een landschap waar de nederzettingen verspreid waren gebouwd.

Boerderijen tot 35 meter lang

De boerderijen die zijn gevonden waren vier woonhuizen van 7 meter breed en 15 meter lang. Daarnaast waren er drie langere gebouwen of woonstalhuizen die 10 meter breed en meer dan 20 meter lang waren. Het langste gebouw was zelfs 35 meter. Het dak werd gedragen door extra palen en de wanden waren van vlechtwerk, waarschijnlijk met klei dichtgesmeerd.

Een huisplattegrond uit de eerste fase (Foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

Er zijn vijf bewoningsfasen tussen het jaar 1 en het jaar 200 ontdekt. In eerste instantie stonden er kleinere boerderijen in het noordelijke deel (1).

Na 40 na Chr. verplaatste de bewoning zich naar het zuidelijkere hogere deel (2). De huizen krijgen kavels. Nog wat later komen er greppels die de kavelgrens vormen.

In de laatste fase (vanaf 150 na Chr.) wordt in een huis een kuil aangetroffen van 1,25 meter diep, die mogelijk duidt op een kelder. Deze is te vinden op de overgang van huis naar stalgedeelte. Er is in die tijd ook een sterke toename van Romeins aardewerk, ten kostte van het inheemse aardewerk.

Overige zaken

Veel bijzondere voorwerpen zijn er niet gevonden. Zo was er een handjevol munten uit 40 na Chr. Bijzonder zijn de munten uit 134 voor Chr. en een zeer zeldzame munt uit het jaar 352.

Tot 1998 was er vlak ten westen van dit terrein een dam over de Rietsloot. In het archeologisch rapport (ADC 30 Houten ter8a) staat dat op deze plek de dam lag die in de middeleeuwen is aangelegd. Het land achter deze dam (gezien vanuit Loerik) noemde men “over de dam” en de boerderij Overdam draagt die naam.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021