Nederzetting Castellum

De archeologen van VUhbs schrijven in het rapport ZAR065 dat er een nederzettingsterrein van 1500 meter uit de Romeinse tijd heeft gelegen. Dit betreft het gebied Castellum-Oost, het braakliggende terrein ten westen van De Grassen en het weiland ten zuiden van De Grassen.

In deze grote nederzetting hebben in de eerste eeuw van onze jaartelling tussen de 14 en 30 boerderijen tegelijkertijd gestaan. Daarmee zou de Romeinse nederzetting in Houten-Zuidoost groter zijn dan de al eerder gevonden nederzettingen in Wijk bij Duurstede (De Horden en De Geer) en Tiel (Passewaaij).

Romeins Houten-Castellum

De opgraving in Houten-Castellum beslaat slechts 200 meter van dit nederzettingsterrein. Bijzonder aan de opgraving is dat twee complete woonerven konden worden opgegraven en dat tevens de naastgelegen restgeul kon worden onderzocht. Het landschap was open, bomenarm en werd het gekenmerkt door grasland en akkers. De restgeul voerde aan het begin van de jaartelling geen water.

Aan de hand van de vondsten uit de vroeg-romeinse tijd (0 – 50 na Chr) blijkt dat er een relatie was met de Germaanse stammen aan de andere kant van de Rijn (die bij Vechten stroomde). Het gaat om aardewerk en fibulae. Dergelijke vondsten in de limes-zone zoals ons gebied, komen vaker voor. Vermoedelijk zijn deze voorwerpen meegekomen van veldtochten, waaraan is deelgenomen door de inwoners van het Houtense platteland.

Opgraving Midden IJzertijd in Houten

Overstroming

Vanaf het jaar 50 wordt de restgeul weer actief. Waarschijnlijk zorgde een overstroming voor aanzienlijke wateroverlast. De huizen worden namelijk verlaten en er worden nieuwe huizen gebouwd. Het type huis dat dan wordt waargenomen in Houten-Castellum is een zogeheten porticus of veranda. Porticushuizen worden veelal geassocieerd met de aanwezigheid van veteranen die in het Romeinse leger hebben gediend en zijn ook bekend van andere vindplaatsen in het directe achterland van de limes.

Dat de inwoners van Houten-Castellum in het Romeinse leger hebben gezeten is ondertussen wel duidelijk. Dit blijkt uit de soorten gevonden munten, maar ook het schrijfplankje en de drie zegeldoosjes. De vondst van militaria, de aanwezigheid van het porticushuis en een bijzondere vondst van zeven wangkleppen en onderdelen van plaatpantser in de zuidelijk aangrenzende vindplaats Houten-Hofstad Diepriool zijn daarvoor aanwijzingen. Dat de soldaten ver weg van hun thuisnederzettingen waren gelegerd blijkt uit een gevonden dolfijnfibula die afkomstig is uit Britannia.

Rond het jaar 100 wordt het Romeinse landschap opnieuw ingericht. Er wordt geëgaliseerd en er ontstaan grotere omgreppelde nederzettingsterreinen. Dat zien we hier, maar ook elders in het Kromme Rijngebied. Ook vindt er een intensivering van de landbouw plaats. Rond het jaar 170 / 175 vindt er weer een flinke overstroming plaats. Er worden opnieuw huizen gebouwd langs een nieuwe restgeul. Vanaf het jaar 200 komt de bewoning in Castellum tot een einde.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021