Het beeldje van Isis Fortuna

In 1993/1994 deden archeologen onderzoek op de plek waar nu tussen de Hoofdveste en de Rondweg een waterpartij is. Op deze locatie troffen zij een kleine Romeinse nederzetting aan. Archeologisch staat deze plek bekend als Houten-Wulven.

Nederzetting met twee fases

Drie aangetroffen boerderijen dateerden uit een eerste fase (50 – 125 na Chr) en vier uit een tweede fase (125 – 200 na Chr). Een van de gebouwen uit de eerste fase was een vrij fors gebouw met zogenaamde buitenstijlen, een soort waranda. Dit Romeinse huis was maar liefst 35 meter lang (Vos, 2009).

In Wulven werd door de archeologen ook aardewerk gevonden van zogenaamde zoutcontainers, die gebruikelijk waren voor de omgeving van Calais. Wulven is de noordoostelijkste vindplaats van deze zoutcontainers (Vos, 2009).

Isis Fortuna

Daarnaast vonden de archeologen een beeldje van 7,7 centimeter lang en een gewicht van 59 gram. Het beeldje stelt de combinatie van twee godinnen voor; Isis en Fortuna. Foto.

Isis is oorspronkelijk een Egyptische godin, die later ook populair werd bij de Romeinen. Fortuna is de Romeinse godin van het geluk. Het is een bijzondere vondst, dat in het bezit is van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Op de plek waar dit allemaal gevonden is, is door de gemeente een informatiebord neergezet.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021