Veiling Houten

Met de landbouwcrisis aan het eind van de 19e eeuw, stapten steeds meer boeren over op de fruitteelt. Tot ongeveer 1923 werden producten verhandeld in het dorp, voor De Engel.

In 1915 werd de veiling Houten opgericht. Op 8 juni 1923 werd deze omgezet in een coöperatie; Houtense veiling en Omstreken. Er kwam toen een gebouw aan de Lobbendijk. De opening van de veiling was op 2 juli 1923 (bron). Daarbij werd gebruik gemaakt van een nieuw elektrisch afmijntoestel. Eerste voorzitter was Johannes van Rooijen, die later wethouder in Houten werd. De wethouder van Rooijenweg is naar hem genoemd.

Al direct na de opening kreeg de veiling te maken met een brand. De brand die woedde bij het naastgelegen herberg De Roskam verwoestte diverse fruitkisten. In de jaren erna volgde de bouw van meerdere loodsen.

Vernieuwing Veiling Houten aan de Lobbendijk

In 1951 opende het nieuwe veilinggebouw aan de Lobbendijk. Naast de veiling waren er koelcellen waar 600 ton fruit kon worden opgeslagen. Hierdoor kon het fruit gedoseerd de markt opkomen. De veiling aan de Lobbendijk was niet alleen bedoeld voor de fruittelers. Veel families in Houten hadden een boomgaard en brachten hun fruit naar de veiling.

Ook konden in dit gebouw families die lid waren van de Coöperatieve veilingvereniging Houten in de jaren zestig een vriescel huren. Deze cellen hadden in eerste instantie geen slot, zodat ook wel eens spullen van eigenaar wisselden. Gedurende de volledige jaren 50 waren er diverse uitbreidingen en verbouwingen. Directeur van de Houtense Veiling was Jan van Haaren. Die woonde in de grote villa Bel Respiro aan de Herenweg.

Veiling Houten aan de Loerikseweg

De veiling aan de Lobbendijk had geen uitbreidingsmogelijkheden, was oud, onoverzichtelijk en hokkerig. Op 12 december 1967 wordt een nieuw veilinggebouw aan de Loerikseweg 71c in gebruik genomen. Tegenwoordig vinden we Tuincentrum De Schouw op die plek. Tot 1970 zijn er twee veilinggebouwen tegelijkertijd in Houten. Inwoners spreken vanaf dat moment over de oude en nieuwe veiling.

Het gebouw van de Veiling Houten in 1970 aan de Loerikseweg.
Het veilinggebouw op de plek waar nu tuincentrum De Schouw zit

De fruitveiling aan de Loerikseweg was de grootste van de regio. Groenten werden in Utrecht geveild. Er waren stoeltjes met handelaren en sommigen hadden een vaste plek. Een draaimeester bediende de veilingklok. Er werd op vijf dagen in de week geveild. In de zomer soms ook op zaterdag of twee keer op een dag. Voorzitter was dhr Picard.

De veiling werd ook voor andere doeleinden gebruikt. Met Koninginnedag, kerst en Sinterklaas waren er festiviteiten, tijdens de verbouwing van de RK Kerk aan de Loerikseweg waren de kerkdiensten naar het veilinggebouw verplaatst. Verder waren er vergaderingen, oefenavonden voor EHBO en fanfare. Verder gaf Chriet Titulaer een lezing over maanlandingen en waren er optredens van Nederlandse bands en artiesten, zoals Earth & Fire, Shocking Blue en Rob de Nijs.

Einde veiling Houten

Met de groei van Houten verdwenen de boomgaarden. Er kwam steeds minder aanvoer en families met kleine hoeveelheden fruit bleven steeds vaker weg, nu er per veilingaanbod betaald moest worden. De veiling werd overgenomen door de Veiling Utrecht, waarna op 25 juli 1978 de laatste veilingdag volgde. Daarna moesten grotere fruittelers uitwijken naar de veiling in Laagraven.

Op 30 augustus 1978 brak brand uit in het gebouw. Er was toen een gereedschapsfabriek in de hal gevestigd. De schade bedroef 2 miljoen gulden. Bij de brand kwam asbest vrij, dat in de omgeving neersloeg. In 1985 stonden de gebouwen er nog. Niet lang erna zijn ze gesloopt.

Oude veilingterrein Lobbendijk

Na het vertrek van de veiling aan de Lobbendijk, vestigden er zich diverse bedrijven. De meeste ruimte werd opslag voor RAWI (Rademaker Winschoten), een beddenfabrikant die het als magazijn in het midden van het land gebruikte. Daarnaast zaten er de Houtense Machine Fabriek (later bekend als Van Wijngaarden), Steehouder met de Hobbyhal (tegenwoordig Praxis) en Artland met Duitse vleesproducten. Ook de eerste apotheek van Houten vestigde zich hier. Tussen 1984 en 1988 werden de bedrijfsactiviteiten verplaatst naar De Schaft. Op de plek van het oude veilingterrein zijn woningen gebouwd (Kostersgang).

Beelden uit 1951 van de Veiling Houten aan de Lobbendijk.

Deze pagina is gewijzigd op 13 september 2021