Kasteel Leijenburg

kasteel Leijenburg

De schrijver Abraham Jacob van der Aa meldt in 1847 in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden de volgende zin over de gemeente Schonauwen: “Men treft er in het zuiden der gem. de bouwvallen van het kast. Schonauwen aan, en in het noorden een stukje gronds en eene gracht, waarop vroeger het huis Leijenburg beeft gestaan.”

Uit deze tekst blijkt dat sprake is van een huis Leijenburg in het noorden van Schonauwen.

In het kaartenboek 1720 is in het uiterste noorden van Schonauwen een boerderij te zien die de naam Leijenburg draagt. Deze is te vinden op de locatie waar nu ongeveer Houtensewetering 7 is gelegen. In 1749 en 1793 wordt het transport van een huis (boerderij) Leijenburg met grond gemeld. Momenteel is deze boerderij niet meer aanwezig.

Heerlijkheid

Leijenburg was in de Late Middeleeuwen een heerlijkheid in de buurt van Herwijnen. Aan de noordkant van de Waal lag een slot, gebouwd in 1341 door Jan I van Heukelum. Hij is getrouwd met Clemense Van Beusichem van Schounauwen en wordt heer van Leijenburg genoemd. Edelen uit het Arkelse land waren in de 14e eeuw dus verbonden met de familie Schonauwen. Waarschijnlijk via de Heer van Culemborg en de Norbertijnerabdij van Mariënweerd die het in dit gerecht voor het zeggen hadden.

Ook in Schonauwen

In de 14e en 15e eeuw komt dan ook de naam “van Leijenbergh van Schonauwen” regelmatig voor in genealogische bronnen. Het is aannemelijk het huis Leijenburg ook in de late middeleeuwen is gebouwd in de polder Vuijlcop als woning voor een familielid.

Rond 1443 komt de naam “van Leijenbergh van Schonauwen” niet meer voor. Op een kaart uit 1628 van Hendricus Hondius staat het huis Leijenburg niet meer ingetekend.

Bij opgravingen in 2012 langs de Staart (aanleg fietstunnel) zijn enkele gedumpte kloostermoppen (bron) gevonden. Mogelijk zijn deze afkomstig van het huis Leijenburg.

Deze pagina is gewijzigd op 28 november 2019