Geboorteakte New York lag jarenlang op zolder Kasteel Heemstede

Personeel Kasteel Heemstede 1907
Personeel Kasteel Heemstede 1907 (Collectie RAZU)

In het jaar 1925 kwam het boek ‘De stichting van New York’ uit. Dit boek is geschreven door Frederik Casparus Wieder, die in 1910 documenten ontdekte over het ontstaan van deze stad. Deze documenten gaven nieuwe inzichten over de oprichting van New York en staan bekend onder de Van Rappard-documenten. Jarenlang lagen deze papieren op zolder van kasteel Heemstede.

Tot 1910 was er niet zoveel bekend over de stichting van New York. Er waren veronderstellingen en bewijzen ervoor ontbraken. In dat jaar kwam er verandering toen de als later bekend staande Van Rappard-documenten werden aangeboden aan het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller & Co.

Medewerker Wieder van het veilinghuis ontdekte dat er waardevolle informatie in stond. Zo was er te lezen over de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Amsterdam in de kolonie Nieuw-Nederland (Vanaf 1664 bekend onder de naam New York). Ook zat er een document bij, dat we de geboorteakte van New York mogen noemen.


Door deze documenten en door de publicatie van het boek werd duidelijker hoe New York was ontstaan. Kolonisten bouwden een fort en zetten in de 17e eeuw wegen uit die we nu kennen als Broadway en Wallstreet. Diverse veronderstellingen bleken juist of onjuist.

Herkomst Van Rappard-documenten

In het boek ‘De stichting van New York’ gaat de auteur op zoek naar de herkomst van de documenten. Dit was belangrijk om de betrouwbaarheid van de documenten te kunnen onderbouwen. Hij schrijft dat de documenten afkomstig waren van Jhr A.C.P.G. Ridder van Rappard, die woonachtig was op kasteel Heemstede bij Houten.

Rappard beschikte over een verzameling die zijn grootvader had samengesteld. De grootvader was verzamelaar in documenten waar handschriften op stonden en had deze in de eerste helft van de 19e eeuw gekocht. In die periode was het verzamelen van dit soort documenten een activiteit bij de elite van Utrecht.

Uit het onderzoek van Frederik Casparus Wieder blijkt dat de documenten oorspronkelijk afkomstig waren van een regeringspersoon die belang had bij de West-Indische en Oost-Indische compagnie. Naast de documenten over New York, waren ook er documenten aanwezig over Guiana (Suriname), Senegal, Japan en Indonesië. Ze hadden geen relatie met het familie-archief van Van Rappard of het huisarchief van Heemstede.

Het Algemeen Handelsblad van 25 augustus 1925 beschrijft uitgebreid over de nieuwe bevindingen. Deze Van Rappard-documenten lagen tientallen jaren op de zolder van Kasteel Heemstede. In 1910 werden ze samen met de rest van de verzameling te koop aangeboden.

De Stichting van New York, heruitgegeven in 2009

Het Stichtse Landsiraad
In januari 2020 is er een nieuw boek verschenen over Kasteel Heemstede. Het boek draagt de titel: ‘Het Stichtse Landsiraad’ en bevat 224 pagina’s.
Bekijk en bestel op Bol.com

Deze pagina is gewijzigd op 15 september 2021