Riolering

Riolering

Aanleg riolering op de Brink (1956), collectie RHC Zuidoost Utrecht

Dorp Houten

Bij gebrek aan sloten en open water in het dorp Houten waarop afvalwater kon worden geloosd, was al vroeg in de 20e eeuw behoefte aan een vorm van riolering. De eerste leiding die opduikt is rond de RK Kerk. Rond 1911 wordt er tussen de  Vlierweg en de Loerikseweg een rioleringsleiding gelegd.

Het duurt 20 jaar voordat de Lobbendijk (1931) en de Beusichemseweg (Loerikseweg, 1934) ook plaatselijk rioleringsleidingen krijgen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de riolering uitgebreid met leidingen in de Wilhelminaweg en Herenweg. Het lijkt nog steeds te gaan om welgestelden die op de een of andere manier met een dergelijke leiding hun ongerief van eigen terrein weten af te voeren.

Gemeentelijke riolering
De gemeentelijke riolering wordt in het dorp Houten tussen 1953 en 1959 aangelegd. Houten bestaat op dat moment uit zo’n 10 straten. Hoogtepunt zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de riolering in 1957, waarbij op de Burgemeester Wallerweg de resten van een Romeins stenen gebouw worden aangetroffen. Ook de Brink wordt dat jaar gereconstrueerd en van riolering voorzien.

Het Houtens rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die is gebouwd op de hoek Veerwagenweg (thans De Brug)/ Houtensewetering. Tegenwoordig is hier een kringloopwinkel gevestigd.

Uitwerpselen op het ijs
De buitengebieden van Houten moesten nog lang wachten op riolering. Tijdens de winter van 1978/1979 was de Houtensewetering bevroren. De uitwerpselen van de boerderijen en huizen werden door de huisrioolaansluiting op het ijs gedumpt.

In 1982 wordt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie geopend bij de Staart/A27. Deze had meer capaciteit, die nodig was voor de groei van Houten.

Dorp Schalkwijk

Schalkwijk krijgt in 1953 met de nieuwbouw van de Wickenburghselaan een soort riolering. Het ging om een leiding die loosde op een naastgelegen sloot (Biesterwetering). Alle andere huizen in het dorp loosden eveneens op nabijgelegen water, veelal de Schalkwijksewetering.

Zwemmen en schaatsen in het riool
Dit was een open riool en werd in de loop der tijd viezer. Tijdens winterweer moest om de uitwerpselen heen worden geschaatst. In de zomer werd er gezwommen in de Schalkwijksewetering.

In 1979 krijgt Schalkwijk een gemeentelijk rioleringsnetwerk en komt er een rioolzuivering. Ook de Molenbuurt in Tull en ‘t Waal wordt aangesloten op dit netwerk. Later wordt de rioolzuivering van Schalkwijk vervangen en wordt het rioleringsnetwerk aangesloten op de rioolzuivering bij de Staart/A27 aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Dorp ‘t Goy

In 1983 worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in ‘t Goyse dorp. De buitengebieden van ‘t Goy moeten nog lang wachten op een aansluiting en krijgen pas in de jaren negentig een aansluiting. Tot die tijd moest men het doen met putten in de voortuin, die regelmatig werden leeggemaakt.

In 2004 zijn de laatste woningen in het Schalkwijkse buitengebied van de gemeente Houten op het riool aangesloten.