Gerulf van Kennemerland in onze regio

Gerulf van Kennemerland - Fibula van Dorestad

Op de hogere delen van de Houtense- en Jutphase stroomrug ontstaan in de 8e eeuw kleine dorpjes. Deze vallen onder het Frankische bestuur in het gouw Dorestad. In het jaar 857 vlucht de bisschop Hunger van Utrecht via wat omwegen naar Deventer om de Vikingen te ontlopen. Grote delen van de huidige provincie Utrecht worden geplunderd en bezet gehouden door de Deense Vikingen.

Bisschop Adelbold I was in het jaar 885 in ballingschap in Deventer. Hij stelde tussen de jaren 885 en 896 een goederenlijst op van de bisschoppelijke bezittingen van voor de Noormannenheerschappij in 857. In deze lijst worden Loerik, Tuur en Haltna genoemd.

Over Haltna wordt gezegd: In uilla Haltna quicquid Herlulfus ibi habuit, et ęcclesia cum quinque mansis, oftewel: In het dorp Haltna alles dat Herlulfus daar bezat, en de kerk met 5 hoeven.

Gerulf van Kennemerland

Haltna is dus een dorp met een kerk waar ene Herlulfus de baas is. Deze Herlulfus is vrijwel zeker Gerulf van Kennemerland. Een West-Friese graaf die ook de dienst uitmaakte in de gouwen Niftarlake (Utrecht/Breukelen/Muiden), Lek-en-IJssel (IJsselstein) en Teisterbant (Betuwe). Gerulf van Kennemerland werkte eerst samen met Godfried de Noorman die plunderend rondtrok. Nadat Gerulf deze Godfried wist om te brengen, keerde de rust voorlopig terug.

Via zijn nageslacht Waldger III van Teisterbant en Radbod/Ruotbod komt onze regio in het bezit van personen die zich in ’t Goy vestigen. Ze bouwden hier een kasteel en noemen zich voortaan Ten Goye. Het gouw heet voortaan Opgooi.

Tijdlijn

857Bisschop vlucht uit Utrecht
885Godfried de Noorman vermoord
885Aanleg goederenlijst
889Gerulf schenkt Haltna en Tuur
896Goederenlijst gereed
948Laatste aanvulling goederenlijst

Tip: Noormannen in Rivierenland
Dorestad was de ontmoetingsplaats in het grensgebied van de Franken en de Friezen. In de tweede helft van de 9e eeuw raakte Dorestad in verval. Tiel nam de leidende positie als handelsplaats over. Beide handelscentra kregen met het gewelddadige optreden van de Noormannen te maken. Luit van der Tuuk reconstrueert aan de hand van schriftelijke bronnen en archeologische gegevens de situatie in Dorestad en Tiel toen de Noormannen de boel in vuur en vlam kwamen zetten.
Bekijk op bol.com