Voedseldorpje voor de Schalkwijkse ontginningen

Waar nu het Bladmos is in Houten-Zuid, was vroeger (tot 2000) de Hoogdijk. Een onverharde weg buiten de bebouwde kom van Houten.

De Hoogdijk was alleen lopend een beetje te doen. Stenen, onkruid en kuilen door karrensporen maakten de weg onfietsbaar. Familie van mij pachtte daar tot halverwege de jaren negentig een boomgaard met prachtige hoogstammen.

In 1999 werd de Hoogdijk en omgeving door de gemeente Houten aangekocht en gereed gemaakt voor bebouwing. Maar eerst gingen archeologen los in dit gebied.

Op de plek van Bladmos en omgeving is, stonden tussen 1125 en 1175 vier boerderijen (ADC rapport 80). Het betroffen niet de boerderijen van Westrum, want dat was waarschijnlijk iets zuidelijk gelegen. De Heer van Goye had de rechtsmacht over deze boerderijen. Dat ineens in 1125 boerderijen voorkomen, lijkt te maken te hebben met de ontginningen van Schalkwijk, waar de Heer van Goye ook aan deelnam.

Voor deze werkzaamheden waren veel arbeiders nodig en het voedsel voor deze mensen moest uit Houten komen. Voedsel dat vermoedelijk bij de Hoogdijk/Bladmos werd verbouwd.

In 1175 gebeurt er iets met het dorpje langs de Hoogdijk schrijven de archeologen van ADC in hun rapport. De boerderijen zijn verdwenen en er komt een grotere boerderij voor terug. Vermoedelijk was Ten Goye klaar met de ontginningswerkzaamheden. Er komt op het gebied één grotere boerderij en na 1250 wordt het gebied akkerland.

Voorzichtig kunnen we dus stellen dat de ontginningen van Schalkwijk die door de Heer van Goye werd georganiseerd (Ter hoogte van de Wickenburgseweg) tussen 1125 en 1175 hebben plaatsgevonden.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021